26.05.2020 |
Rosa Maria Canals
16:21
14/12/17

L’empresa i l’FP dual

L’empresa i l’FP dual

La Cambra de Barcelona participa en el programa FORMACIÓ DUAL A L’EMPRESA en el marc del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, cofinançat  per FSE 2014-2020. 

Per tal d’impulsar de generalització de la Formació Professional Dual, facilitant la participació de petites i mitjanes empreses, la Cambra de Barcelona, col·laborant amb el Departament d’Ensenyament i el SOC ofereix els serveis de:

  • Homologació d’empreses i formació de tutors que participin en experiències d’FP Dual.
  • Suport a les empreses i als centres de formació
  • Sistema telemàtic de gestió, informació i suport a la gestió per part de l’empresa.

L’FP Dual ofereix un model consensuat de formació que permet la participació activa de les empreses en el procés formatiu del alumnes que fan part de l’aprenentatge als centres de treball, dins del marc normatiu de l’FP.

Aquest procés d’aprenentatge garanteix un mínim de 970 hores d’estada de l’alumne a l’empresa, en qualitat de treballador en formació. El centre formatiu i l’empresa pacten continguts que l’alumne aprendrà al centre de treball i que seran avaluables. Aquest pacte es recull en un conveni de garantia al seu compliment. El seguiment corre a càrrec dels tutors d’empresa i centre prèviament designats.

La participació de les empreses, a més dels avantatges particulars que obtinguin, garanteix la disponibilitat de treballadors en la formació adequada, cosa que moltes vegades troben a faltar les empreses.

Per tal de disposar de més informació sobre la FP Dual i aprofundir en el coneixement directe dels seus principals avantatges, el proper dia 19 de desembre es farà una JORNADA-TALLER de 9 a 14h a la nostra seu central a BCN. Si hi voleu anar no dubteu en enviar-nos un mail per fer-vos la inscripció a: [email protected]

L’empresa i l’FP dual
comentaris