01.06.2020 |
Jaume Rifà
11:11
10/11/17

La Formació Professional dual a l’alça

La Formació Professional dual a l’alça

La formació professional dual, que combina les aules amb les pràctiques retribuïdes en empreses segueix expandint-se i recollint fruits. El que va començar com un experiment inspirat en els èxits del sistema alemanys de FP, s’està convertint en una via que permet als joves col·locar-se millor i amb sous més alts al mercat laboral. Els alumnes de FP dual passen de fer d’entre 300 a 400 hores de formació en centres de treball a un mínim de 970 hores de pràctiques remunerades a l’empresa, a finals del primer curs o bé durant el segon any. El conveni implica un contracte d’aprenentatge, cotitzant a la Seguretat Social o bé una modalitat de beca, totes elles reconegudes en el seu currículum.

Aquest model d’alternança i dual permet en certa manera, recuperar l’antiga figura d’aquell aprenent que formant-se a l’empresa des de baix, anava adquirint els coneixements suficients per a consolidar-se en el seu lloc de treball com a treballador qualificat. Tot això és possible gràcies a la entesa que s’ha produït en els darrers anys entre el Departament d’Ensenyament, el teixit industrial del país, els instituts de Secundària i als esforços de totes les parts per intentar atendre les demandes d’unes empreses que dia a dia tenen la necessitat  de formar treballadors i treballadores qualificades en diferents gremis.

Segons dades disponibles del curs 2016-2017, mostren que el 81% dels alumnes que van cursar la FP dual tenien una beca. També l’experiència acumulada per aquest alumnat suposa un actiu valuós de cara a la col·locació un cop finalitzat el curs. El grau d’inserció laboral dels titulats amb pràctiques laborals arriba al 70% davant els 51% dels alumnes de la FP general. El 30% dels joves que han acabat la FP dual segueixen treballant a l’empresa on han fet les pràctiques. El llocs de treball i els salaris dels titulats de la FP dual són també millors que els de la resta d’estudiants. Per últim, el sou dels titulats en FP dual supera àmpliament el de la resta d’estudiants amb una mitjana de 1.200 euros al mes. Tot plegat indica que la formació professional dual va l’alça i té el futur assegurat. 

La Formació Professional dual a l’alça
comentaris