19.01.2021 |
Esther Molins
17:41
3/09/20

HÀBITS D’ESTUDI A CASA

HÀBITS D’ESTUDI A CASA

Abans de donar una relació d'alguns consells pràctics respecte de com afavorir l'adquisició d'uns bons hàbits d'estudi, cal tenir en compte una realitat: cap nen/a neix amb les tècniques d'estudi necessàries per assegurar-se un bon rendiment acadèmic. Ben al contrari, els cal aprendre a estudiar i no sempre se'ls facilita aquest aprenentatge dins l'escola, per la qual cosa, sovint som els pares, a vegades amb l'ajut de professionals de la Pedagogia, qui hem de veure la conveniència de guiar als nostres fills en l'adquisició d'uns bons hàbits de treball.

Algunes recomanacions per a pares que desitgin estimular un bon hàbit d'estudi:

- Motivar la curiositat natural dels nens. Tot nen/a està naturalment motivat per aprendre quan és petit; és una actitud innata. És important saber mostrar la utilitat pràctica de tot allò que els nens aprenen a l'escola, per tal de potenciar el seu aprenentatge.

- Concretar un horari. És interessant que el nen/a participi en l'elaboració d'un horari de treball a casa. I un cop concretat, és important mantenir l'horari escollit, ja que la constància genera l'hàbit.

- Lloc d'estudi a casa. És important que el nen/a gaudeixi d'un espai correcte, on treballar sol i sense interrupcions. Cal que aquest espai sigui sempre el mateix i reuneixi unes condicions adients, com el fet de ser un lloc agradable i ordenat, lluny dels sorolls, amb una il·luminació i temperatura correctes, i on hi hagi tot el material escolar, que calgui per treballar, a mà, entre d'altres condicions.

- Oferir-li ajut. Cal que els pares recolzem al fill/a en la seva feina escolar. Això no vol dir fer els deures per ell/a o bé amb ell/a, sinó donar resposta als seus dubtes, aconsellar respecte de com fer recerca d'informacions, etc.

- Donar responsabilitats de forma progressiva. És important que el nen/a s'involucri i responsabilitzi dels seus deures. I precisament per això, és important anar augmentar, una mica cada curs escolar, el grau de responsabilitats.

- Estar pendent d'observar possibles senyals de frustració. Els nens/es acostumen a frustrar-se fàcilment i es donen per vençuts quan aprendre es torna quelcom difícil. Si es produeix una situació d'aquest tipus, cal aturar-se i ajudar-lo a entendre la dificultat d'aquella feina acadèmica concreta, així com a acceptar que requereix un esforç superior. Alhora però, sempre aclarint-li que aquesta realitat no té res a veure amb que no tingui prou capacitat intel·lectual per aconseguir-ho. Cal demostrar-li que confiem en ell/a.

- Lloar. Els nens/es responen molt bé davant del reforç positiu. El fet de sentir-nos dir-li: "estic molt content amb l'esforç que estàs fent". "Pots estar content de com estàs fent la feina", els motiva i els dóna seguretat en sí mateixos/es. Cal valorar no solament els resultats, sinó també l'esforç que s'estigui fent abans de tenir les qualificacions.

- No relacionar l'estudi ni amb premis ni amb càstigs, ja que el que cal és generar motivació per aprendre i no per aconseguir un regal o bé evitar quelcom negatiu.

HÀBITS D’ESTUDI A CASA
comentaris