09.08.2020 |
L'opinió de
Esther Molins Gabinet Psicopedadagògic i Mèdic Naturista Molins

CREURE PER CREAR

En molts llibres d'autoajut es parla de la possibilitat de crear la nostra pròpia realitat, però no sempre s'exposa amb claredat ni en què es fonamenta aquesta idea ni com aconseguir-ho.Reconec...

Manca de desig sexual; causes

La manca de desig sexual és una situació de la qual cal ocupar-se'n. De fet, la pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva classificació de les patologies, la inclou dins les...

Decidir què pensar

Prendre la decisió de pensar en positiu, és un canvi bàsic per gaudir d'existir. I per fer-ho només ens cal la nostra intenció i un procés d'entrenament mitjançant una gran eina que tots tenim al...

CASUALITAT O CAUSALITAT?

Amb aquest article pretenc plantejar una reflexió respecte de la nostra actitud davant la vida. Sovint, diem: "quina casualitat!", quan per exemple ens trobem amb un amic que feia temps que no...

CAL AUGMENTAR CONSCIÈNCIA

Donat que som dins d'una societat on s'estimula la individualitat, es premia la competitivitat i es valora la part mental per damunt de l'emocional, considero de vital importància, quasi...