Jueves. 14.12.2017 |
El tiempo
Jueves. 14.12.2017
El tiempo
Diari digital de Mollet i el Baix Vallès
La Opinión de
Jaume Rifà Professor de FP durant 33 anys a l'IES Mollet. Aficionat a l'història local

La Formació Professional dual a l’alça

La formació professional dual, que combina les aules amb les pràctiques retribuïdes en empreses segueix expandint-se i recollint fruits. El que va començar com un...

Formació Professional Dual

Un dels aspectes més importants que aporta la FP Dual amb respecte a la FP tradicional és la referència directa que l’alumne té amb el treball productiu dins dels...

Formació Professional Dual

Un dels aspectes més importants que aporta la FP Dual amb respecte a la FP tradicional és la referència directa que l’alumne té amb el treball productiu dins dels sector de la família professional...

Finlàndia: model educatiu a seguir

El fracàs escolar, un fenomen que no és nou, continua vigent en la comunitat educativa. A falta de recursos econòmics (obligats per les circumstàncies en alguns casos i per falta de voluntat...

Alumnes amb risc d’exclusió

Segons un informe sobre les desigualtats socials ronda el 20% els nens que pateixen pobresa que els afecta per aprendre i llavors treuen pitjor nota i perden l’esperança per seguir estudiant. Hi...

Alumnes amb discapacitats

Un nou esborrany del departament d’Ensenyament recull que tots els alumnes catalans, tinguin les capacitats que tinguin (i les discapacitats que tinguin) s’escolaritzaran en primera instància en...

Descens del fracàs escolar

L’abandonament educatiu primerenc, un dels principals indicadors del fracàs escolar, va ser a l’any 2015 del 19,97%, segon les dades de l’enquesta de població activa facilitada per Ministeri...

La Formació Professional segueix guanyant alumnat

Aquest curs ha quedat constatat que la Formació Professional, arreu de la comarca i del país, ha guanyat alumnes en els cicles formatius superant les xifres del darrer curs, així com en el...

La Formació Professional fa un pas endavant

Com a professor jubilat de Formació Professional, m’ha congratulat enormement la llei aprovada pel Parlament de Catalunya el passat quatre de juny, que pretén integrar la formació professional...

L’embolic de la llei Wert

La llei Wert va treure el cap els últims dies de l’any passat després que el dia de Sant Esteve, el Consell de Ministres, aprovés el nou currículum d’ESO i el batxillerat. Mentrestant, però la...

Saber Idiomes

Actualment saber idiomes cotitza alt en les ofertes laborals en el context de la societat. El mercat laboral a nivell nacional i internacional, és cada vegada més exigent i necessita professionals...

Pas endavant de la Formació Professional a Catalunya

El projecte de llei que ha aprovat la Generalitat de Catalunya que ve precedit pel suport del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, té com a principal objectiu, quan entri en vigor...

Nova formació: l'emprenedor

Idees que poden convertir-se en negoci poden sorgir d’una ment a una edat força jove i no per això han de tenir més o menys rellevància. El problema són els pocs mitjans que la nostra societat...

Mals resultats en “mates” i ciències

Els resultats de l’informe PISA 2012 que es van centrar en l’avaluació dels alumnes de quinze anys en les seves competències de matemàtiques, ja que dos terços de la prova corresponien a aquesta...

El país dels repetidors

Una vegada començat el curs escolar, a la palestra està les discrepàncies entre els experts si cal mantenir o no les repeticions de curs com a mesura per a combatre el fracàs escolar. La realitat...

Saber anglès per obtenir el títol universitari

Sembla ser, segons va anunciar fa uns dies el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell que el curs vinent els universitaris catalans hauran de demostrar que saben anglès o una altra...

La formació professional ajuda a trobar feina ràpid

Segons un estudi d’inserció laboral elaborat conjuntament el Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, el graduats d’ensenyaments professionals del 2011...

Aprendre a aprendre a les empreses

En les escoles de formació professional, els estudiants coneixen tot el necessari per aprendre a desenvolupar un ofici, i en les empreses viuen la realitat real i entenen com es porten a terme els...

La classe a casa

La tasca d’aprendre no acaba cada dia quan l’alumnat surt del col·legi, ni molt menys. En la majoria de les llars els estudiants arriben en deures per fer i lliçons per estudiar. I alguns alumnes...

Més formació, menys atur

La taxa d’atur disminueix a mesura que augmenta el nivell de formació.  La quantitat de parats en edat juvenil a l’estat se situa a la dramàtica xifra del 50%, però els titulats en Formació...

Mestres: l’autoritat perduda

Actualment el respecte al mestre no és el mateix que fa vint, trenta o quaranta anys enrere. L’autoritat vinculada al poder social del professor s’ha debilitat. Ara bé, cal distingir entre el...

Jornada intensiva

Professors i sindicats  tornen a demanar que s’instauri la jornada intensiva en els centres on s’imparteix la Secundària. La junta central de directors ja va demanar aquesta mesura en el seu...

Canvis a les biblioteques

L’aplicació de les noves tecnologies a les biblioteques provoca un excés d’informació que genera desordre i soroll a la xarxa. És necessari tenir una opinió crítica per discriminar el que és...

Pessebres. Una tradició catalana

Des de fa unes quantes centúries en l’època nadalenca que està a la cantonada una tradició molt arrelada a Catalunya, és la del pessebrisme. El més de desembre, antigament amb la diada de Santa...

Llengües o resultat final

El coneixement real de les llengües haurien de deixar de ser el centre de debat de l’ensenyament i deixar de banda la batalla judicial i política sobre la immersió lingüística a Catalunya i...

Propostes

El proper curs escolar, el professorat haurà de fer una hora més de classe lectiva a la setmana, encara que la seva jornada laboral es mantindrà igual per assumir els més de 15.000 alumnes nous...

Disciplina a les aules

El mal comportament que tenen alguns alumnes de l’ESO  a dins de les aules d’estudi és prou conegut. Això fa que el professorat tingui sèries dificultats per imposar l’ordre i poder ensenyar els...

Millorar la formació dels joves per sortir de l’atur

Ho diu la lògica, però també ho diuen els experts, els testimonis i les xifres. Més aturats és igual a més formació, i més formació equival a més possibilitats de trobar feina, Sembla que el país...

Aprendre per aprendre

Graus, postgraus, màsters, especialitzacions, cursos d'estiu... Moltes persones viuen molt preocupades pel futur més immediat i pendents d'adquirir una formació adequada que els faciliti l'accés a...

Hi haurà colònies escolars aquest curs?

El nou calendari escolar del curs 2010-2011, aprovat el febrer d’aquest any, va ser esmenat a primers de novembre pel seu principal impulsor, el conseller d’Educació, Ernest Maragall, quan no feia...

El curs de les aules digitals

Aquest curs passarà a la història per ser el curs de la implantació dels ordinadors a les escoles. Quasi cent mil alumnes ja fan classe amb el seu ordinador portàtil mitjançant el programa eduCAT...