13.07.2020 |
10:31
21/11/13

Cop de destral al model territorial català

Cop de destral al model territorial català

El projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local presentat pel PP és un atac frontal al model territorial català.

El model territorial català no es deu a l’atzar, sinó que és conseqüència de diferents paràmetres històrics, demogràfics, socials, econòmics i geogràfics que al llarg de la nostra història ens han definit com a poble i com a societat i han teixit la nostra estructura territorial. Aquesta estructura territorial, a més, és la base on s’articula la nostra estructura social. I aquesta estructura social no fa referència únicament als sistemes de relació entre les persones que formem part de la nostra comunitat, sinó també a tots aquells mecanismes que garanteixen la igualtat i els ajuts socials.

Aquest projecte del PP deixa de banda tots aquests paràmetres complexos que han donat forma a la nostra realitat al llarg de la història i han decidit dinamitar-lo. Algú, des d’un despatx de Madrid, allunyat de la realitat del territori, ha decidit que hem de trencar amb el nostre model i intenta imposar-nos un nou model que gira al voltant d’una xifra: 20.000 habitants. Aquesta és la xifra del habitants de les poblacions que marcarà si poden exercir competències o no i si han d’estar tutelades directament per les Diputacions, perdent gairebé la seva independència i autonomia en la seva gestió.

Si mirem les dades demogràfiques que caracteritzen els nostres pobles i ciutats, podrem veure que Catalunya està formada per un total de 947 municipis, dels quals únicament 64 (el 7,76%) tenen més de 20.000 habitants i 883 (el 93,24%) estan per sota d’aquesta xifra.

Pensar que el 93,24% dels municipis del nostre territori han de deixar de ser referents de serveis municipals de proximitat per gran part de la nostra població és girar-li l’esquena a la realitat del nostre país. Centrem-nos en una comarca en particular: La Noguera. Aquesta comarca té un total de 30 municipis amb una població total de 40.200 persones. La capital de la comarca és Balaguer amb una població de 15.769 persones.  És evident que aquest municipi ha estat sempre i ho és actualment el referent per tota la comarca. Únicament cal mirar la web de l’Ajuntament i veurem la quantitat de serveis que ofereix: Immigració, serveis de la dona, serveis socials d’atenció primària, ocupació, salut, cultura, ensenyament, promoció econòmica, turisme i un llarg etcètera. A més, acull la seu del consell comarcal que dóna serveis a tota la comarca. Segons el nou projecte de llei de l’Estat espanyol, poblacions com Balaguer hauran de deixar de donar gran part dels serveis que actualment estan donant.

El model que ens volen imposar des de Madrid és un model anacrònic, centralista i uniformitzador que trenca el model català descentralitzat, asimètric i de proximitat. A més és un canvi que es basa en conclusions esbiaixades, ja que els seus autors atribueixen al món local dinàmiques de malbaratament, mala organització i duplicitats, quan les administracions locals a nivell estatal únicament representen el 14% del deute. I sense tenir en compte, per exemple, que tan sols el deute de la ciutat de Madrid supera en un 25% al de la suma dels 947 municipis de Catalunya.

Resumint, aquest projecte de llei és un cop de destral al model territorial de Catalunya, que té molts pocs arguments objectius i que segurament en té molts d’ideològics.
Jordi Talan

Cop de destral al model territorial català
comentaris