09.12.2019 |

Necessàries però no sempre justes

Necessàries però no sempre justes

A la gent que vesteix i calça ens agradaria comprendre les raons per les quals la convivència harmònica que durant anys ha caracteritzat a la relació entre veïns de l’estació de França i centre de culte, de cop i volta, ha esdevingut en malestar.

La literatura sobre la problemàtica apunta als canvis en la Llei de Culte a Catalunya l’any 2010, en matèria d’intervenció i control dels edificis per part de l’Administració Pública i pel que fa a la seguretat.  Mentre, el mutisme de les diferents forces polítiques en el poble em fa pensar que ben be no se sap com abordar una temàtica complexa que pot derivar en el que no és. Una confrontació ètnica o religiosa.

Coincidiran amb mi en assenyalar que parlar de seguretat en temps d’incertesa és àrdua feina. Especialment en un moment de dol col•lectiu com el que vivim, on raons i emocions es fonen en una amalgama de difícil dissolució.

En el món que ens toca habitar, la societat del risc, la relació llibertat-seguretat no sempre té unes conseqüències positives pel que fa a les persones, fins i tot hi ha aspectes bàsics per a la subsistència que des de la perspectiva de la seguretat (i no diguem-ne de la llibertat) deixen molt a dir. Com pot ser menjar tots els dies, tenir un sostre, accedir a l’educació i la sanitat...

Massa roba per a tan poc sabó, com diria la Montserrat Roig. És obvi que  la llei marca pautes de conducta obligada que, tot i que de dubtosa universalitat, són necessàries per a garantir la convivència ciutadana i la cohesió social. Però també es cert que les normatives sovint es contradiuen i que de vegades s’excedeix en el seu afany de control.  I es que les lleis, com la mami i el papi, són necessàries però que no sempre justes.

Sense ser religiosa respecto les persones que ho són, i no perquè ho digui la Constitució del 78 sinó per ètica i per consideració a la diferència.  Siguem curosos/as en la demarcació llibertat-seguretat-intervenció i fem via en direcció a la inclusió.  

Comentarios