11.08.2020 |

Penseu que la programació cultural de Mollet és suficient o bé cal ampliar-la

Cal millorar la programació cultural de Mollet?

70.97 %
29.03 %
Cal millorar la programació cultural de Mollet?