Imprimir

Les ordenances per a 2020 introdueixen un recàrrec del 50% en l'IBI dels propietaris de pisos buits

RD | 29 de d’octubre de 2019

Les ordenances incorporen moltes bonificacions per famílies vulnerables i una lleugera pujada de l’IBI que implicarà un increment en el rebut mitjà de l’IBI 0,50 cèntims mensuals respecte al rebut de 2017

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest dilluns les ordenances i preus públics per a 2020, presentades pel govern municipal. Les ordenances van ser aprovades amb els vots favorables de l’equip de govern i el grup municipal de Podem Mollet i les abstencions d’Ara Mollet – ERC – MES, Mollet en Comú, Ciutadans i Junts per Mollet.

Les ordenances del 2020, segons va explicar la tinent d’alcalde Mireia Dionisio, estan pensades per poder mantenir els serveis públics municipals i també per ser socialment justes i encaminades a poder fer front a emergències com el canvi climàtic.

Enguany, després de diversos anys de congelació, les ordenances incorporen una lleugera pujada de l’IBI que la regidora va explicar que implicaria un increment en el rebut mitjà de l’IBI 0,50 cèntims mensuals respecte al rebut de 2017.
També s’actualitzen d’altres taxes, com en el cas de la que afecta els residus, que s’incrementen fruit dels preus aprovats per altres administracions.

Les ordenances per a l’exercici 2020 també contemplen, com a gran novetat, un recàrrec del 50% de l’IBI per als pisos buits i millores a l’hora d’accedir al fraccionament de tributs i facilitar el seu pagament.

Xavier Buzón de Podem Mollet va justificar el seu suport a les ordenances perquè molt dels aspectes de justícia social que inclouen eren fruit de l’acord amb el Govern. També, Iván Garrido, de Ciutadans, va explicar que les ordenances incorporaven moltes de les 20 mesures que havien presentat tot i no ser les seves ordenances. Marina Escribano, de Mollet en Comú, va mostrar-se satisfeta que les ordenances incorporessin algunes de les seves propostes, però va justificar l’abstenció del seu grup en el fet que altres de les seves propostes com la tarificació social a l’Escola de Música o més participació o perspectiva de gènere no estaven contemplades. Oriol López, d’Ara Mollet ERC MES, va justificar la seva abstenció per que la seva aposta és per “un model diferent”. Joan Daví, de Junts per Mollet, tot i dir que estava d’acord amb la majoria de criteris va abstenir-se per que encara no havien pogut estudiar els comptes d’altres anys que recentment, i després de molt insistir, se li han fet arribar.

A l’inici del ple municipal, el Portaveu d'Ara Mollet ERC MES va llegir un escrit en contra dels criteris del grup de Govern a l’hora de plantejar les mocions dels grups municipals o per part d’entitats ciutadanes. López va qualificar el fet que moltes mocions es converteixin en precs i que les entitats no puguin intervenir si no compleixen l’establert en el ROM de “restricció de drets”. Els grups municipals d’Ara Mollet ERC MES i Mollet en Comú van penjar a la taula cartells en favor de la “Llibertat d’Expressió”. Algunes persones del públic també els portaven i els van mostrar a l’inici del plenari.

Les ordenaces, punts claus


Segueixen vigents les bonificacions de caràcter social i la tarifació social dels darrers anys destinades a les famílies més vulnerables amb el propòsit de garantir la justícia social, que entre d’altres són:

• 2n any consecutiu amb tarifació social a les escoles bressol municipals

• Bonificacions socials per l’aigua, residus, Cursos i Tallers, Escola Municipal de Música i Dansa, activitats esportives, etc. A més, l’ordenança general preveu que, previ informe dels Serveis Socials, es puguin atorgar bonificacions.

• Les bonificacions de les ordenances també es complementen amb subvencions per motius de la renda destinades a diferents col·lectius sensibles com ara persones amb discapacitat, famílies vulnerables, famílies monoparentals, etc.

• En total, el pressupost destinat a bonificacions, exempcions i beneficis fiscals serà superior als 3 milions d’euros.

S’amplien els incentius fiscals per afavorir les mesures de preservació del medi ambient.

• Bonificació de l’IBI durant 5 anys per promoure l’energia solar en aquells casos que no s’estigui obligat per normativa. Bonificació del 50% (per unitats unifamiliars i plurifamiliars). Bonificació del 30% (per activitats econòmiques)

• Bonificació de l’impost de vehicles amb distintiu Zero i Eco i supressió de les bonificacions als que tinguin més de 25 anys.

• També en relació amb els vehicles, en la taxa de zona blava es declaren com a no subjectes els vehicles amb distintiu Eco i Zero

• Pel que fa a la taxa de llicències d’activitat s’inclouen com a no subjectes, sempre que aquestes mesures no siguin d’obligat compliment per la normativa vigent, l’aprofitament solar tèrmic, solar fotovoltaic, geotèrmia, eòlica o infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, així com la introducció de mesures per a la reducció del 50% o més de la producció de residus i/o altres contaminants.

• En referència a la taxa de llicències urbanístiques es bonificaran amb un 95% les obres i instal·lacions que promoguin les energies solar tèrmica, fotovoltaica, geotèrmica, les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, l’adequació a la normativa sobre accessibilitat i la rehabilitació de façanes.

Podeu veure aquest article en la següent adreça /articulo/politica/ordenances-per-2020-introdueixen-recarrec-50-libi-dels-propietaris-pisos-buits/20191029160735033816.html


© 2020 clicama

Diari digital de Mollet i el Baix Vallès

Amb la col·laboració 

Generalitat_dep_presidència_LOGO