26.05.2020 |
clicama

Creixen els robatoris a l’interior de vehicles i furts a la zona de Mollet

Augmenten de forma destacada els delictes d'agressions sexuals, encara que baixen els abusos

Creixen els robatoris a l’interior de vehicles i furts a la zona de Mollet

L'Àrea Bàsica Policial de Mollet va patir un total de 4.981 fets delictius l'any 2017, són 113 fets més dels que va patir zona el 2016, que van ser 4.868, segons han informat avui els Mossos d'Esquadra. Aquest increment ha vingut motivat especialment per l'augment de fets delictius relacionats amb els robatoris a interior de vehicle i els furts.

Delictes contra les persones

Aquests delictes es mantenen, amb un lleuger descens, d'un any a l'altre, en concret 618 fets el 2016 i 605 el 2017. Pateixen un increment els delictes d'agressions sexuals, en concret d'un fet que va succeir el 2016 passen a 6 en el 2017. En canvi els abusos sexuals van baixar, es van produir 18 fets el 2016 i 10 del 2017.
Quant als homicidis, el 2016 no se'n va produir cap i al 2017 en canvi n'hi va haver un, les temptatives d'homicidi s'incrementen de 3 fets el 2016 a 5 fets el 2017. Els delictes de maltractament en l'àmbit de la llar baixen de 105 el 2016 a 94 el 2017. La resta de fets delictius no han patit pràcticament variacions.

Delictes contra el patrimoni

Quant als delictes contra el patrimoni s'han produït 87 fets més el 2017 comparativament amb el 2016 (de 3.929 fets el 2016 als 4.016 el 2017).
Hi ha un increment dels robatoris amb força interior de vehicle, de 288 fets el 2016 a 339 el 2017. També augmenten els furts que passen de 1.333 el 2016 a 1415 el 2017 i els robatoris amb violència i intimidació en espai públic, de 85 el 2016 a
123 el 2017. Les estrebades s'han reduït molt significativament passant de 64 fets a 25.
Al contrari el robatori amb força a domicili, una de les prioritats del cos de Mossos d'Esquadra atès l'impacte directe que té en la seguretat i intimitat de les persones, ha disminuït, en concret de 299 fets el 2016 s'ha passat a 258 fets el 2017. També han disminuït els robatoris amb força a establiment que van passar de 101 fet el 2016 a 85 fets l'any passat i els robatoris a empresa, de 79 a 70 el 2017.

Delictes contra la seguretat viària

Aquesta tipologia delictiva s'ha incrementat en 41 fets, de 170 fets el 2016 a 211 el 2017.

Delictes contra la salut pública

Quant a salut pública hi ha hagut un increment de fets, de 13 del 2016 a 22 el 2018.

Per tant, si bé els fets a l'ABP Mollet s'han incrementat un 2.32% respecte a l'any anterior, el cert és que les figures delictives que més inseguretat poden generar a la ciutadania, com poden ser els robatoris amb força especialment a interior de domicili, i les estrebades, s'han reduït.

Creixen els robatoris a l’interior de vehicles i furts a la zona de Mollet