28.11.2020 |
clicama

La Policia Municipal de Mollet ja controla el respecte al toc de queda

La Policia Municipal de Mollet ja controla el respecte al toc de queda

La Policia Municipal de Mollet i els Mossos d’Esquadra han començat a sancionar a les persones que es salten les restriccions derivades del toc de queda decretat per la Generalitat des del passat diumenge entre les 10 de la nit i les sis de la matinada. Tant la Policia de Mollet com els mossos poden presentar propostes de denúncies contra les persones que no respecten el confinament nocturn – i que no poden justificar estar el carrer per algunes de les excepcions previstes com és l’anada o tornada de la feina- que poden comportar sancions des de 300 euros fins als 6.000.
A la nit del passat diumenge la Policia Municipal de Mollet va establir ja controls on va fer una activitat informadora de les obligacions del toc de queda. Les sancions, però, s’han començat a posar des de la nit del dilluns.
La Policia Municipal de Mollet ha demanat als ciutadans que es trobin al carrer a les hores del toc de queda per algun motiu justificat que aportin documentació acreditativa com un document d’empresa on s’especifiqui l’horari laboral o un tiquet que certifiqui que s’ha sortit d’un espectacle.
El confinament nocturn marca dues franges horàries clares: de 10 de la nit a 6 del matí no es pot sortir al carrer a tota Catalunya. I a les 21.00 h, els establiments de serveis, comerç detallista i restauració hauran de tancar per facilitar la tornada a casa.
En el cas del servei a domicili, es permet fins a les 10 de la nit però es manté les 9 com a hora límit pels clients que vagin a buscar el menjar a l'establiment.
També queden tancats a les 9 de la nit els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades. L'excepció són les activitats culturals (cinemes, teatres i auditoris), que poden acabar a les 10 i es permet el retorn fins a les 11 de la nit.
La Generalitat ha establert vuit excepcions al toc de queda:
- Assistència sanitària d'urgència
- Adquisició de productes a la farmàcia per raó d'urgència (la més pròxima al domicili).
- Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
- Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
- Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
- Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
- Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

La Policia Municipal de Mollet ja controla el respecte al toc de queda
comentaris