26.01.2021 |
clicama

Mollet es manté com la zona del Vallès Oriental on hi ha més denúncies per violència masclista

L’any passat es van formular 386 denúncies i es van demanar 73 ordres de protecció
Mollet es manté com la zona del Vallès Oriental on hi ha més denúncies per violència masclista

L’any 2019 es van formular al partit judicial de Mollet 386 denúncies per violència masclista, segons es desprèn de la  Nota informativa d’estadística judicial sobre Violència masclista al Vallès Oriental elaborada conjuntament per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal i l’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers, corresponent a l’any 2019, presentada aquest matí de forma telemàtica.

 A l'Informe s'analitzen les dades d'estadística judicial en l'àmbit de violència masclista al Vallès Oriental corresponents als dos partits judicials vallesans: Granollers, partit judicial núm. 3, que comprèn 35 municipis i Mollet del Vallès, partit judicial núm. 22, que comprèn 7 municipis del Baix Vallès. Dins aquests dos partits judicials, hi ha només un Jutjat de Violència sobre la dona situat a Granollers, que estén la seva jurisdicció als dos partits judicials com l'únic òrgan especialitzat en violència i amb competència exclusiva en aquesta matèria.  Entre els dos partits judicials es van acumular un total de 1219 denúncies de les quals 386 són a Mollet.  Les xifres contrasten en relació amb les de l'any anterior: mentre al Vallès Oriental creixen les denúncies, a la zona de Mollet aquestes disminueixen lleugerament. El 2018, a Mollet se'n van comptabilitzar 397 denúncies, mentre que al Vallès Oriental van ser 1088.

 Les dades de l’estudi, segons ha explicat la tècnica de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, Núria Maynou, reflecteixen que en els darrers anys destaca “una tendència creixent de la xifra de denúncies presentades, especialment al Partit judicial de Granollers, que actua com a motor a l’alça per al conjunt de la comarca”.

Tot i això tant el 2019 com el 2018 es pot dir que és a la zona de Mollet on hi ha més denúncies per violència contra la dona en relació amb la població total. Concretament a Mollet es van produir 71 denúncies per cada 10.000 dones, mentre que al partit judicial de Granollers van ser 55; al conjunt del Vallès Oriental, 59 i a Catalunya són 57.

Destaca en el conjunt del Vallès Oriental l’augment d’ordres de protecció activades el 2019, per damunt de les de l’any anterior i especialment superiors a les de l’any 2017, quan l’Observatori de Gènere de Granollers i l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal van començar a treballar en l’anàlisi d’aquestes estadístiques.

En el cas de Mollet es van incoar un total de 73 ordres de protecció, de les quals 42 van ser resoltes i 31 denegades. Hi ha, un 42% d’ordres denegades, per sota de la mitja de la comarca.

Cal destacar de l’any passat que en un total de 84 casos de denúncies per violència contra la dona  al Baix Vallès es van prendre mesures penals. En 40 casos van ser ordres d’allunyament i en 38 prohibicions de comunicació.

L’estudi també inclou el cas de Mollet del Vallès que en el 2019 el total de procediments de violència contra la dona que van ser resolts amb sentència només és el 8,72% (12,39% l’any 2018), un 1,45% amb sentència absolutòria (2,88% l’any 2018) i un 7,27% amb sentència condemnatòria (un 9,51% el 2018). La majoria de procediments finalitzen amb sobreseïments provisionals (el 45,32% a Granollers i el 42,73% a Mollet del Vallès). Aquest model de resolució implica no descartar que s’hagi comès un delicte, però considerar que els indicis no són suficients per continuar el procés. L’altra forma de resolució més freqüent és per elevació a l’òrgan competent (el 41,91% a Granollers i el 36,34% a Mollet del Vallès), és a dir, que el procediment s’eleva a un altre òrgan superior.

 Aquest és el tercer informe que des de l’Observatori comarcal s’elabora amb relació a l’explotació d’aquestes dades. L’any 2018 ja es va fer una primera col·laboració amb l’Observatori de Gènere de Granollers, explotant les dades de violència masclista corresponents a l’any 2017.

La consellera de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, Roser Colomé, ha remarcat el fet de disposar d’una anàlisi que permet tenir un coneixement més exhaustiu i valuós de la violència de gènere en l’àmbit judicial. Colomé ha destacat que “segons un estudi realitzat per l’Observatori contra la violència domèstica i de Gènere, el 75% de les víctimes mortals de violència masclista són mares, i això diu molt de l’impacte real i extens que té la violència masclista, més enllà de les mateixes dones, víctimes directes”. I ha afegit que “cal parlar, doncs, dels fills i filles víctimes d’aquesta violència i per extensió, massa sovint, de l’entorn familiar i l’impacte d’aquesta violència de gènere”.

Mollet es manté com la zona del Vallès Oriental on hi ha més denúncies per violència masclista
comentaris