19.01.2021 |

En marxa a Parets els òrgans participatius, Consell d'Infants i Consell de Joves

Millorar els patis de les escoles i participar en el procés de l'arranjament de la llera del riu Tenes, tasca encomanada al Consell d'Infants.
Fer el Casal de Joves Cal Jardiner més atractiu i debatre els temes d'actualitat és l'encàrrec que assumeix el Consell de Joves.

Consell de Joves
Consell de Joves
En marxa a Parets els òrgans participatius, Consell d'Infants i Consell de Joves

A Parets del Vallès s'hi ha constituït recentment el nou Consell d'Infants i Consell de Joves per aquest curs 2019-2020. Pel que fa al Consell d'Infants el formen dos alumnes de cada escola del municipi que cursen 5è i 6è de primària i, que han estat triats de forma democràtica per la resta de companys. El Consell de Joves està format per dos joves de cada centre, que estudien 3r i 4t d'ESO, triats també per votació.

La funció principal dels consellers i conselleres, és la d'aportar als responsables polítics la seva visió sobre la ciutat i la realitat que els envolta, perquè la seva opinió es tingui en compte a l'hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans i ciutadanes. El fet que els infants i joves participin en els Consells d'Infants i Joves fa que s'acostin més a l'administració pública i coneguin de primera mà com funcionen, per exemple, els òrgans polítics, també és un espai on els nois i noies poden reflexionar, dialogar i fer propostes sobre temes que els afecten i interessen, dins de l'àmbit del seu municipi. La majoria d'experiències actuals es basen en el projecte 'La ciutat dels infants' del pedagog italià Francesco Tonucci.

Amb aquests òrgans participatius, es pretén fomentar la implicació de les escoles en els projectes que s'endeguin des dels consells, s'impulsa el treball en aspectes com la relació escola-societat, les normes i el funcionament de la democràcia, l'educació en valors o l'adquisició de competències i habilitats socials.

Per aquest curs escolar el Consell d'Infants començarà treballant les propostes demanades per part del consistori, com la millora als patis de les escoles i participant en el procés de l'arranjament de la llera del riu Tenes. I el Consell de Joves han rebut l'encàrrec de participar en un espai de debat sobre un tema d'actualitat escollit per ells mateixos i, a més, fer un procés participatiu sobre el Casal de Joves Cal Jardiner: 'Com el voldríem?'

Consellers i conselleres que representen a les seves escoles i que al llarg del curs treballen en les diferents propostes, suggeriments que sorgeixen, demostrant que els infants i joves són el present i treballen de valent per millorar el seu futur.

 

 

En marxa a Parets els òrgans participatius, Consell d'Infants i Consell de Joves
comentaris