17.07.2019 |
clicama

L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 14 milions d'euros en la depuradora de la Llagosta

EDAR llagosta
EDAR llagosta
L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 14 milions d'euros en la depuradora de la Llagosta

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera han signat un conveni per ampliar i millorar el funcionament de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la Llagosta, al Vallès Oriental. Aquest acord fixa com s'articularà el finançament per a executar els treballs de millora, una actuació que es troba inclosa en la vigent planificació hidrològica catalana (període 2016-2021).


L'ACA té previst aportar un import superior als 14 milions d'euros per finançar els treballs, que faran possible la reducció de nutrients i la construcció d'un tercer decantador secundari. El Consorci Besòs Tordera, per la seva banda, durà a terme l'execució de les obres, que es realitzaran durant el període 2019-2020, i serà el titular de la infraestructura.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

Comentarios