20.10.2020 |
clicama

L’Ajuntament demana a ensenyament que mantingui tots els grups de P3 pel curs vinent

Mollet vol mantenir totes les línies de P3 i reclama solucions per a l’INS Aiguaviva.
L’Ajuntament demana a ensenyament que mantingui tots els grups de P3 pel curs vinent

El Consistori molletà ha enviat una carta al director general de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per reclamar-li que elabori una planificació escolar que permeti a l’Ajuntament programar a mig termini el seu mapa escolar. En l’escrit, Mollet reclama que es mantinguin totes les línies de P3 a la ciutat tot disminuït les ràtios d’alumnes per classe. L’Ajuntament preveu que el curs vinent hi hagi una davallada en l’escolarització dels infants de 3 anys (490 infants començaran P3, 72 menys que l’any anterior) i creu que la disminució de ràtios “és una bona mesura que afavoreix la qualitat educativa i no implica inversió de recursos”.

 


La carta també reclama una solució definitiva per a l’Institut Aiguaviva, que segueix ubicat de forma provisional en un edifici municipal i amb la previsió de la mancança d’espai de cara al curs que vinent, ja que el centre haurà completat les etapes d’ESO i Batxillerat. Es per això que es reclama al Departament, que és qui té les competències, que malgrat hi hagi una solució provisional pel curs vinent, doni una solució definitiva, ja sigui la construcció d’un nou edifici o la ubicació en un altre emplaçament definitiu.

 


L’Ajuntament considera que “que aquesta planificació, que com a mínim hauria de ser a quatre anys vista, hauria de tenir una visió integral del territori i de continuïtat entre etapes tenint en compte les especificitats de cada centre i l’equilibri de l’oferta de secundària, que s’estableixin criteris objectius, que, malgrat les diferents circumstàncies que es donen cada curs, sigui estable en el temps i que s’aposti per consensuar les decisions amb la comunitat educativa”.

 


Finalment es demana que es torni a invertir en els edificis i infraestructures dels centres públics, una tasca que majoritàriament està duent a terme l’Ajuntament sense ser-ne l’administració competent.

L’Ajuntament demana a ensenyament que mantingui tots els grups de P3 pel curs vinent
comentaris