17.12.2018 |
clicama

Un jutjat de Mollet exonera a una veïna de la ciutat de pagar un deute de 100.000 euros

La veïna de Mollet s'ah acollit a la Llei de la Segona Oportunitat vigent des del 2015

Liliana Esther Guzmán
Liliana Esther Guzmán
Un jutjat de Mollet exonera a una veïna de la ciutat de pagar un deute de 100.000 euros

El Jutjat de Primera Instància de Mollet del Vallès ha aplicat a Liliana Esther Guzmán, colombiana establerta a la ciutat, la Llei de Segona Oportunitat de 2015 que permet alliberar particulars i autònoms dels seus deutes, i ha dictat l'exoneració de la totalitat del passiu insatisfet. Liliana havia contret un deute que superava els 100.000 €.

Després de dos anys de procés, la interlocutòria assenyala que la concursada sol·licita acollir-se al Benefici d'Exoneració total del Passiu Insatisfet (BEPI) per la seva incapacitat per fer front a la situació de sobreendeutament que viu. Després de mostrar la seva conformitat l'administrador concursal, la interlocutòria amb data 23 de gener de 2018 resol que tots els deutes contrets queden cancel·lades.

Els responsables de Repara tu deuda, primera companyia que aplica la Llei de la Segona Oportunitat a Espanya, expliquen que Liliana, casada i amb tres fills a càrrec seu, havia anat demanant crèdits a diferents entitats bancàries fins a acumular un deute a la qual ja no podia fer front. "Era una situació insostenible -explica Liliana-, embargats per tot arreu és impossible viure i mantenir a tres nens". Eliana, que posseeix una disminució motriu del 43% reconeguda pel departament de Benestar i Família, cobra una ajuda per desocupació de 426 €.

Aquesta llei, que va entrar en vigor el juliol de 2015, permet exonerar particulars i autònoms del pagament de deute a creditors sempre que es demostri que prèviament han actuat de bona fe i intentat un acord amb els creditors per ajornar el deute, fixar un calendari de pagament inferior a deu anys o pagar-la mitjançant la cessió de béns. Si no s'aconsegueix un acord, poden sol·licitar un concurs de creditors amb la mediació d'un jutge i sol·licitar davant el tribunal l'exoneració del deute parcial o total.

"Encara queda molt per fer, ja que es tracta d'una llei poc coneguda tant pels ciutadans com pels mateixos professionals de la justícia", assenyala Alicia García, sòcia de Repara tu Deuda. De totes maneres, cada vegada són més persones les que coneixen i s'acullen a aquest procediment, "per la seva banda els jutjats es van posant al dia". Repara tu Deuda "té previsió de lliurar més de 500 actuacions de cancel·lació en 2018".

Comentarios