07.04.2020 |
clicama

Joan Rovira: ‘S’està treballant per refer la idea d’una gran associació de comerciants de tota la ciutat de Mollet’

Joan Rovira és el gerent de MercaMollet des del mes de desembre. Rovira va substituir en el càrrec a Maria Nadal Sau, que va tornar a dedicació completa a EMFO

Joan Rovira: ‘S’està treballant per refer la idea d’una gran associació de comerciants de tota la ciutat de Mollet’

P: Com afronta aquesta nova etapa al front de MercaMollet? Quines línies estratègiques es marca?

R: Com a línies estratègiques haig de dir que vinc de forma molt modesta, per tant, no vinc amb cap manual de gestió d’empreses sota el braç. Simplement, se’m va consultar si em volia fer càrrec de la gerència d’aquí, vaig valorar que hi havia un equip humà molt vàlid, perquè coneixia les persones que hi treballaven pels contactes que havia mantingut des del departament de Comerç de l’Ajuntament, i em va fer il·lusió coordinar els diferents aspectes que es duen a terme des de MercaMollet. Sóc conscient que l’empresa té fixats uns objectius des de fa temps, i estan ben definits. No hi ha motiu per posar coses noves. El que es tracta és que les coses flueixin, que els engranatges funcionin bé, correctament.

P: Quines àrees es treballen des d’aquest organisme?

R: Es gestiona el Mercat Municipal, tant pel que fa al manteniment de l’edifici com la gestió de l’activitat de les parades. També és gestiona el Mercat Setmanal, un mercat gran, de 370 parades. De fet, cada any s’han de denegar sol·licituds noves perquè hi ha gent de la comarca i de fora de la comarca que està demanant constantment entrar al mercat setmanal, és un mercat amb bona reputació. Després, es gestiona el servei de la grua municipal com a retirada de vehicles, i es dóna per gestionar a una empresa privada la zona blava. I ara, al venir jo de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament, també portem la dinamització del comerç de la ciutat. Aquest punt pot ser provisional o definitiu.

P: Què és el que s’està fent des de MercaMollet per afrontar la situació econòmica actual?

R: A nivell del Mercat de moment estem a l’expectativa. El que si que estic mirant és invertir més diners en publicitat, en fer campanyes de dinamització, i en promocionar el mercat donant a conèixer l’espai i el que s’està fent.

A nivell de Comerç, aprofitant que l’Ajuntament va contractar una empresa per ajudar-nos a dinamitzar les associacions de comerciants, recolzem aquesta feina. ambé hem començat a fer algunes coses, com incentivar l’ús de la zona blava, que els comerciants puguin regalar als clients temps d’aparcament gratuït. Els comerciants els hi sembla que si no es pot aparcar a prop perden vendes, tenen una part de raó sobretot en gent que ve de fora de Mollet. erò els de Mollet es mouen bastant a peu.

La dinamització és un bon puntal, s’està treballant per refer la idea d’una gran associació de comerciants amb tots els comerciants de Mollet, donant per suposat que cada zona té unes particularitats. Volem potenciar i fomentar el comerç, treballant amb la marca Mollet Comerç, perquè la gent de Mollet i de fora de Mollet la coneguin.

P: En les campanyes que porten a terme des del Mercat Municipal, quin paper hi jugueu?

R: L’Associació de Paradistes és una entitat molt activa, que té una dinàmica de fer moltes coses. El que fem des de MercaMollet és donar recolzament. En alguns casos compartim despeses com ara en algunes campanyes, i els hi donem suport logístic.

P: Ha perdut clients el Mercat Municipal, és a dir, la gent prefereix les grans superfícies?

R: Els paradistes es queixen de que es ven menys, però es ven menys aquí i a tot arreu. No crec que perdem vendes perquè la gent marxa a grans superfícies. La gent gasta menys diners en la compra, i per força el mercat se’n resenteix. És una cosa general, la gent està retinguda, però la gent menja cada dia, és mira més en que gasta, però en l’últim lloc on s’ha de notar és aquí. Els hàbits de consum són molt sorprenents. Però el comerç sovint és queixa de que no venen, és la cançó eterna. Cadascú té el seu lloc, i també pots fer una oferta de productes potents per la ciutat. Pots donar alternatives perquè la gent no marxi fora.

P: Ara fa unes setmanes, algunes parades del Mercat Setmanal van canviar d’ubicació a causa de les obres del pla de les Pruneres. Aquest canvi ha estat positiu?

R: Quan estem acostumats a una manera sempre ens sembla que amb el canvi hi perds. Ara, en alguns llocs concrets que hi ha hagut alguna queixa raonable, com a la zona de la Rambla, s’està solucionant. Aquests dies, s’han fet reubicacions d’algunes parades. Estem acabant de polir el canvi i solucionar problemes puntuals.

Comentarios