25.02.2021 |
clicama

Un estudi col·loca Mollet en el TOP 10 europeu de ciutats més contaminades per NO2

EsJpyRkXMBUg_sd
Un estudi col·loca Mollet en el TOP 10 europeu de ciutats més contaminades per NO2

Mollet de Vallès  es troba en setena posició en un Top 10 de ciutats europees amb major mortalitat vinculada a la contaminació de l'aire que causa el diòxid de nitrogen (NO2) que encapçalen Madrid, Barcelona i les seves àrees metropolitanes. En concret, encapçala la llista Madrid, seguida d'Anvers, Torí, París, Milà, Barcelona, Mollet de Vallès, Brussel·les, Herne i Argenteuil - Bezons. 

Són dades d'un estudi publicat a The Lancet Planetary Health que ha estimat per primera vegada la càrrega de mortalitat atribuïble a la contaminació de l'aire en més de 1.000 ciutats europees. L'ha liderat l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb investigadors del Swiss Tropical and Public Health Institute i la Universitat d'Utrecht.

Si es complissin les recomanacions de l'OMS quant a la contaminació de l'aire per NO2 en totes les seves àrees en el cas de Madrid i la seva àrea metropolitana es calcula que s'evitarien 206 morts anuals mentre que en el de Barcelona (i també la seva àrea metropolitana) serien 82.  En el cas de Mollet es conclou que s'evitaria una mort. Podrien ser fins a 24 si els nivells fossin més baixos.

Tant l'àrea de Madrid com la de Barcelona freguen els límits de NO2 marcats en les recomanacions de l'OMS (40 µg/m3) situant-se en un valor mitjà de 39,2µg/m3 i 38,9µg/m3, respectivament. En el cas de Mollet ho supera ja que està a 40,6 µg/m3.

L'estudi es fixa tant en la contaminació causada per NO2 com la causada per partícules fines (PM2,5), que són matèria en suspensió producte de la combustió de vehicles però també d'altres fonts, com la indústria, la calefacció domèstica o la crema de carbó i de fusta.

El projecte liderat per ISGlobal calcula que si totes les ciutats analitzades complissin amb els nivells de PM2,5 i NO2 fixats per l'OMS es podrien evitar 52.000 morts prematures cada any. La gran majoria (51.000) s'associen a la reducció dels nivells de PM2,5, mentre que 900 morts menys s'aconseguirien complint amb els límits de NO2.

Pel que fa a les PM2.5 els nivells més elevats de mortalitat es donen a la Plana Padana –nord d'Itàlia-, al sud de Polònia i a l'est de la República Txeca. En aquest cas, les ciutats catalanes no es troben en els primers llocs, però sí gairebé totes en el primer terç de la llista. Així, la seva posició és aquesta: àrea metropolitana de Barcelona (157) i Mollet del Vallès (198).

Un estudi col·loca Mollet en el TOP 10 europeu de ciutats més contaminades per NO2
comentaris