24.01.2020 |

Queixes dels veïns de la zona propera a l'antiga Bendix de Parets del Vallès, pels sorolls que fan les màquines que treballen en les tasques de descontaminació del sòl.

Els moviments de terra, no són per cap qüestió relacionada amb construccions ni amb cap pla urbanístic
Queixes dels veïns de la zona propera a l'antiga Bendix de Parets del Vallès, pels sorolls que fan les màquines que treballen en les tasques de descontaminació del sòl.

Els propietaris dels solars on hi era l'antiga fàbrica Bendix, de Parets del Vallès, han tornat a engegar tasques per descontaminar el sòl, i per aquest motiu en els darrers dies hi ha excavadores i diversa maquinària d'obra treballant-hi.
Els veïns de la zona de Can Cabassa, la Verneda de Ca l'Isidre Coix i l'antiga Bendix de Parets del Vallès, han comunicat a l'Ajuntament la seva queixa pel soroll que emeten les màquines que estan fent tasques de manteniment i descontaminació de sòl, als terrenys de l'antiga Bendix, a hores on es pertorbava el descans de les persones que hi viuen al voltant. En resposta a aquesta petició veïnal, l'Ajuntament envia un requeriment perquè les tasques dels terrenys de l'antiga fàbrica Bendix es facin en dies laborables de 8 a 22 h, tal com preveu la normativa.

Els moviments de terra, que no són per cap qüestió relacionada amb construccions ni amb cap pla urbanístic, ha fet que el veïnat de Parets comuniqués que les màquines emetien soroll a hores on es pertorbava el descans de les persones que hi viuen al voltant. La Policia Local ha constatat que les obres no s'estan fent complint les condicions d'horaris pactades i, per aquest motiu, l'Ajuntament de Parets ha enviat un requeriment a l'empresa que es troba realitzant el moviment de terres a l'avinguda Catalunya 136-138, per tal que realitzin els treballs dins de l'horari establert en l'ordenança municipal. Que són en dies laborables entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Des de l'Ajuntament de Parets, s'ha requerit a l'empresa que es comprometi per escrit a fer un compliment estricte dels horaris; que inclogui un cronograma de treball on s'indiquin els horaris de treball, les fases i el termini d'aquestes.

Comentarios