06.08.2020 |
clicama

El Consorci de Gallecs engega un projecte per millorar la presència de les aus rapinyaires

Treballa conjuntament amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

El Consorci de Gallecs engega un projecte per millorar la presència de les aus rapinyaires

El Consorci de Gallecs inclou, dins dels seus objectius, el foment de la biodiversitat del territori. En aquest sentit, s'ha engegat un projecte per millorar la presència de les aus rapinyaires a l'espai, conjuntament amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Aquest dimarts 15 de febrer han arribat els dos primers exemplars que participen en el projecte. Es tracta de dos aligots comuns que han patit un problema visual i que desprès d'haver estat tractats a Torreferrussa arriben a Gallecs per passar la seva última fase de recuperació per exercitar les ales i ser alliberades al medi natural en plena forma.

El Centre de Recuperació, entre altres tasques, acull les aus que necessiten ser ateses per a la seva recuperació. Les causes d'ingrés són diverses, en el cas de les rapinyaires diürnes pot ser per debilitat, per malalties naturals, per traumatismes per trets, cops contra vehicles o cables, entre altres causes. Les rapinyaires nocturnes poden ingressar al Centre per malalties naturals, per cops contra vehicles o estructures, per enverinaments, ... Una altra causa d'ingrés tant de rapinyaires diürnes com nocturnes són aquells exemplars que cauen del niu (volantons) que encara no s'espavilen per si sols.

L'aviari de Can Jornet és una gàbia d'aclimatació de 1.000 m3 adequada tècnicament a les necessitats del projecte. La seva funció és actuar com a gàbia de vol per millorar la musculació de les aus abans de ser alliberades, en la última fase de la seva recuperació per tornar al medi natural. L'alliberament es fa directament des de la gàbia a través d'un finestral, mètode molt adequat, ja que l'au escull quan vol sortir a l'exterior, i a més s'aconsegueix un alliberament directament a Gallecs afavorint que alguns individus s'hi puguin quedar.

Un altre dels objectius del projecte es fomentar l'educació ambiental per sensibilitzar i donar a conèixer la importància de la presència de les aus rapinyaires en el medi natural. S'organitzaran activitats educació ambiental dirigides als escolars i visites en caps de setmana dirigides al públic en general.

Les espècies principals que es podran observar a l'aviari són l'aligot comú, Buteo buteo; el xoriguer comú, Falco tinnunculus i el mussol comú, Athene noctua. També s'hi podran veure, en menor freqüència, el mussol banyut, Asio otus i l'òliba, Tyto alba.

El Consorci de Gallecs engega un projecte per millorar la presència de les aus rapinyaires
comentaris