20.04.2019 |
clicama

510 Mossos d'Esquadra i 379 Policies Locals comencen la seva formació a l’Escola de Policia de Mollet

510 Mossos d'Esquadra i 379 Policies Locals comencen la seva formació a l’Escola de Policia de Mollet

Aquest dilluns al matí ha començat la formació de la 32a promoció del Curs de formació bàsica policial 2018-2019 que compta amb un total de 889 alumnes, 510 Mossos d’Esquadra i 379 Policies Locals.

La última promoció amb aspirants a Mossos d’Esquadra va sortir del Curs de formació bàsica policial 2011-2012.

El curs de formació bàsica policial s’estén fins al juny de 2019, moment a partir del qual els aspirants que superin el curs iniciaran un període de pràctiques als cossos respectius.

Els Curs de formació bàsica per a policies, que tindrà una durada de 1.275 hores, capacita l’alumnat per integrar-se en els cossos de la Policia de Catalunya i per exercir les funcions bàsiques d’un servei de policia.

La formació impartida a l’ISPC fa especial èmfasi en la transmissió de valors de proximitat, compromís, integritat, respecte, voluntat de servei i sentiment de pertinença. En aquest sentit, els alumnes treballen aprenent tècnica policial, amb tot el fonament legal per la practica policial, tota la formació amb deontologia i drets humans i tot ho fan fonamentant-ho en valors per donar el màxim d’ells pel cos i pel bé comú. 

Comentarios