20.01.2019 |
clicama

Suport unànime pel Síndic Personer de Mollet

D’esquerra a dreta: Francisco Amaya, ex Síndic de Mollet; Milagros Calleja, Síndica de Rubí; Josep Monràs, alcalde de Mollet; Lluís Martínez Camps, Síndic de Mollet; Ramon Palacios, Síndic de Sant Cugat; Vicenç Vilà, ex Síndic de Mollet;
D’esquerra a dreta: Francisco Amaya, ex Síndic de Mollet; Milagros Calleja, Síndica de Rubí; Josep Monràs, alcalde de Mollet; Lluís Martínez Camps, Síndic de Mollet; Ramon Palacios, Síndic de Sant Cugat; Vicenç Vilà, ex Síndic de Mollet;
Suport unànime pel Síndic Personer de Mollet

Poques, molt poquetes coses, tenen el suport unànime de totes les forces polítiques a Mollet. Una d'elles és el Síndic Personer que ara encarna Lluís Martínez Camps. El dilluns Lluís Martínez Camps va presentar l'informe de la seva gestió durant el 2017 en un Ple Extraordinari a l'Ajuntament. Al document s'hi recullen les nombroses accions dutes a terme l'any passat, com la Xarxa Mollet Antirumors o el Comissionat d'Ètica Pública i Bon Govern. Tots els grups van coincidir en alabar la tasca realitzada per la institució que enguany ha participat en 147 actuacions (l'any 2016 van ser 87). D'aquestes 47 eren queixes i 96 consultes. Gairabé totes les queixes es van resoldre. Els grups, a més a més, van coincidir en la importància democràtica que té que aquesta figura cobri més protagonisme i noves funcions.


Després de la presentació del document, Lluís Martínez Camps, va assegurar que, tant ell com els dos Síndics més que ha tingut Mollet en aquests 15 anys de sindicatura, "hem treballat sempre amb independència, objectivitat, prudència i discreció per ser cada vegada més útils a la ciutadania".
Enguany se celebra el 15è aniversari de la recuperació de la figura del Síndic Personer a Mollet i en el ple van assistir síndics locals de diferents poblacions catalanes.


Un aspecte important de l'activitat del Síndic són les relacions amb diversos responsables de l'administració i la ciutat. En total s'han mantingut més d'una cinquantena de reunions de treball. L'oficina del Síndic Personer també ha participat en diverses iniciatives relacionades amb la mediació escolar, ha presentat la figura del defensor local en instituts d'ensenyament secundari i és el protagonista del Consell dels Infants, que s'encarrega de difondre encara més la seva feina.

Comentarios