21.09.2020 |
clicama

La Platafoma per un Mollet Democràtic i Participatiu reclama que les entitats puguin tornar a presentar mocions al ple municipal

La Platafoma per un Mollet Democràtic i Participatiu reclama que les entitats puguin tornar a presentar mocions al ple municipal

Una trentena d’entitats de Mollet, reunides a la Plataforma per un Mollet Democràtic i Participatiu, han signat un manifest on reclamen al Govern de la ciutat que torni a la “normalitat” existent a la ciutat abans del 30 de setembre i permeti a entitats i plataformes ciutadanes “tornar a presentar mocions i prendre la paraula directament als plens, sense necessitat de ser apadrinades per cap grup municipal ni haver de constar al registre”. També demanen la revisió del ROM i del Reglament de Participació sota els criteris “d’ampliació de la participació i la capacitat de decisió de la ciutadania”. Finalment també es demana que s’impulsi el teixit associatiu i es doti de més recursos per una major participació social.


Aquestes entitats, que ja van fer palesa la seva disconformitat en el passat ple de novembre, consideren que l’actual aplicació estricta del ROM suposa una restricció del seu dret a la participació política. El ROM actual només contempla la participació en el ple de les entitats registrades.


Les entitats, que aquest dimarts han presentat el manifest, afirmen que estan obertes al diàleg amb el govern per resoldre aquest conflicte i expliquen que ja han fet arribar el seu manifest als diferents grups polítics.

La Platafoma per un Mollet Democràtic i Participatiu reclama que les entitats puguin tornar a presentar mocions al ple municipal
comentaris