22.01.2020 |

Parets del Vallès redueix l'IBI un 2,5% el pròxim 2020

L'IBI es veurà reduït un 10% al llarg de tota la legislatura
Ajuntament de Parets
Ajuntament de Parets
Parets del Vallès redueix l'IBI un 2,5% el pròxim 2020

Aprovades amb 9 vots a favor i 8 abstencions les Ordenances fiscals per l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El compromís més destacat que ja ha posat en marxa l'equip de govern ha estat la rebaixa de l'IBI per als paretans i les paretanes, assumint que, en total, es reduirà un 10% el pagament d'aquest impost al llarg de tota la legislatura. Per a aquest 2020, els veïns i veïnes pagaran un 2,5% menys d'IBI urbà. Aquest percentatge significarà un estalvi d'un milió d'euros per als contribuents i deixar de rebre com a ingrés aquesta quantitat per a l'Ajuntament.
Una de les novetats més destacades és que es tirarà endavant un cens de pisos buits i es demanarà tota la informació disponible a l'Agència Catalana de l'habitatge això permetrà incorporar un recàrrec del 50% en l'IBI als propietaris d'immobles d'ús residencial on no viu ningú. L'altra novetat destacada és la bonificació del 50% en l'IBI als immobles destinats a lloguer d'habitatges amb renda limitada. Es mantenen les subvencions a l'IBI urbà en les mateixes quantitats, és a dir 100 euros, per a persones jubilades o sense feina amb escassa capacitat econòmica. Les ordenances fiscals mantenen un criteri general de congelació per la resta d'impostos per a la ciutadania en general. Per exemple, no hi haurà cap increment en el rebut de l'aigua, tampoc en l'impost de circulació de vehicles i es manté l'import en la recollida orgànica per als ciutadans, una de les taxes d'escombraries més baixes dels ajuntaments d'arreu de Catalunya. El govern estudia la possibilitat de la gratuïtat total del bus urbà, s'ha compromès a encarregar un estudi que avaluï el cost que tindria la gratuïtat del bus urbà per a totes les franges d'edat del poble i un altre estudi extern sobre models alternatius a la gestió de l'aigua, així com la possibilitat de fer ajustos a la baixa en les taxes per l'ús dels guals industrials.

Comentarios