28.01.2020 |
clicama

Mollet vol que el 30% dels nous habitatges que es facin a la ciutat siguin de lloguer social

Mollet vol que el 30% dels nous habitatges que es facin a la ciutat siguin de lloguer social

El ple de Mollet vol majoritàriament que a la ciutat hi hagi més habitatges de lloguer social. Amb aquest objectiu tots els grups municipals, excepte Ciutadans que es va abstenir, van aprovar una moció de Canviem Mollet destinada a garantir l'habitatge digne.


En la moció s'acorda que en els treballs per la redacció del nou POUM s'incorpori la voluntat d'ampliar el parc municipal d'habitatges de lloguer, i, amb aquesta finalitat, que s'estudiïn les vies "per tal d'establir l'obligació de destinar el 30% dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral dintre del cas urbà consolidat del municipi a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, i en el cas de venda poder exercir el dret de tanteig i retracte per passar-los a propietat i gestió pública municipal".


També s'acorda cercar edificis i solars privats que estiguin en desús a la ciutat per valorar la seva compra o expropiació "en funció de les disponibilitats pressupostàries" amb l'objecte d'ampliar el parc públic d'habitatge.


A més a més també s'acorda instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei d'Habitatge i a donar als Ajuntaments recursos pressupostaris per desenvolupar iniciatives i al Govern d'Espanya per modificar la LAU tornant als contractes d'un mínim de 5 anys, en lloc dels 3 actuals.

Comentarios