07.03.2021 |
clicama

Mollet presenta tres projectes pressupostats en 15 milions d’euros als fons europeus Next Generation UE

Mollet presenta tres projectes pressupostats en 15 milions d’euros als fons europeus Next Generation UE

L’Ajuntament de Mollet presentarà tres projectes al Pla de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU) per optar als fons europeus encaminats a reactivar l’economia. Els tres projectes presentats per l’Ajuntament de Mollet - Can Magarola Smart&Green Industrial Park, Mollet ciutat digital i Mollet Ciutat Sostenible i energèticament inclusiva- suposen un pressupost total d’uns 15 milions d’euros.

Els Fons Next Generation són l’instrument que té la Unió Europea per fer grans inversions dirigides a crear ocupació, reparar els danys econòmics i socials provocats per la Covid-19 i impulsar les prioritats ecològiques i digitals de la UE. Per rebre aquests fons, els diferents Estats han d’aprovar el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. El Govern d’Espanya ja ho ha fet i el pla contempla 10 polítiques sobre les que han de basar-se els projectes que es financin a càrrec d’aquests fons.

Els tres projectes que presenta Mollet parteixen dels objectius i programes estratègics recollits al Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, que estan alineats amb aquest Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. També estan alineats amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha dit que “aquests projectes no parteixen de zero, donat que la ciutat els desenvolupa des de fa temps” i ha assegurat que  “tant sí com no, són projectes que aquest Govern municipal té la voluntat d’anar implementant a la ciutat, independentment de si arriben els fons europeus o no”. Monràs ha deixat clar que amb aquests projectes “estem traçant un camí imprescindible per la transformació i la sostenibilitat del servei públic i de l’activitat econòmica de Mollet, són projectes de i per Mollet” i ha afegit que “entenem que estem davant d’una oportunitat històrica i cal aprofitar-la.”

ELS TRES PROJECTES

1-Can Magarola Smart&Green Industrial Park

Té com a objectiu modernitzar i millorar les prestacions al Polígon d’Activitat Econòmica de Can Magarola per tal que esdevingui un espai d’activitat econòmica intel·ligent, innovador i 100% verd. Engloba actuacions per ser una ciutat activa, generadora d’ocupació i de noves activitats, propera a Europa i emprenedora.

La primera tinenta d’Alcaldia, Mireia Dionisio, ha explicat que aquest projecte pretén “potenciar Mollet com a ciutat industrial, que generi riquesa i llocs de treball i, per tant qualitat de vida”. I ha afegit “parlem, per exemple, de fer un parc fotovoltaic a Can Magarola o la digitalització amb tecnologia 5G per fer que Can Magarola esdevingui un Living Lab, on les empreses puguin fer, per exemple, proves dels seus prototips, fomentar la innovació i la captació de talent.”

Propostes prioritàries o més destacades:

Parc Fotovoltaic de Can Magarola: Accés i producció d’energia eficient amb plaques fotovoltaiques i cobertes solars.

Impuls d’una bona connexió a la xarxa de transport públic, per als vianants i treballadors del polígon: voreres, carrils bici i senyalització intel·ligent i amb la creació d’un “corredor” entre les estacions de tren i el polígon amb l’ús de bicicletes compartides (bicibox).

Impuls de la mobilitat elèctrica amb la instal·lació de punts de càrrega elèctrica i d’una fotolinera.

Assolir el desplegament de la fibra òptica a tot el PAE: Àrea 100%   connectada a banda ampla i Desplegament de la tecnologia 5G.

Especialització del MolletHUB en serveis d’empresa avançats que serveixin de suport i acompanyament a les empreses de Can Magarola per poder desenvolupar-hi nous serveis, prototips de productes, fomentar la innovació i la captació de talent.

Creació del club d’innovació de Can Magarola: actualització de l’empresariat dels temes clau de la gestió de la innovació i networking entre els seus membres.

Convertir el PAE en un Living Lab, on les empreses puguin fer proves dels seus prototips i productes a l’espai públic.


 

2- Mollet ciutat digital

L’objectiu és avançar cap a la modernització de l’administració basada en la digitalització per respondre de forma ràpida i eficient a les necessitats de la ciutadania i del teixit socioeconòmic, aconseguir la millora de l’eficiència dels serveis municipals i impulsar la innovació, tot cooperant amb el sector empresarial perquè es puguin crear nous models de producció i desenvolupament econòmic que generin noves oportunitats d’ocupació.

El segon tinent d’Alcaldia, Xavier Buzón, ha assegurat que amb aquest projecte es vol aconseguir “la recuperació efectiva i real, tant social com econòmica de la nostra ciutat, perquè ningú es quedi enrere”. I ha afegit que “dins de Mollet ciutat digital trobem accions com per exemple un portal de ciutat intel·ligent, la digitalització dels Serveis Socials i Serveis d’assistència domiciliària o temes relacionats amb la seguretat com la regulació semafòrica en funció dels patrons de circulació i la informació en línia de l’estat del trànsit.”

Propostes més destacades:

Portal ciutat intel·ligent, que inclou noves eines digitals de relació, comunicació i treball per a la ciutadania i l'administració

Digitalització dels Serveis Socials i Servei d’assistència domiciliaria amb l'objectiu d'implementar nous sistemes de prestació de serveis públics monitorats i personalitzats per facilitar i optimitzar la prestació, eficiència i qualitat d'aquests.

Seguretat: control de presència i càmeres a equipaments municipals per a major control d'aforaments i Seguretat ciutadana en general.

Mobilitat: regulació semafòrica dinàmica en funció dels patrons de circulació i la informació en línia de l’estat del trànsit dotant de major eficiència i sostenibilitat energètica a la mobilitat a la ciutat

Manteniment espai públic: facturació dels residus per volum generat, amb una aplicació que permeti al ciutadà fer-ne el seguiment dia a dia ajudant  i contribuint al canvi de model i tractament dels residus en el marc de l'Agenda 2030 i ODS

3-Mollet Ciutat Sostenible i energèticament inclusiva

El quart tinent d’Alcaldia, Raúl Broto, ha explicat que el principal objectiu d’aquest projecte “és aconseguir que tots els edificis municipals funcionin amb energies renovables, principalment amb energia solar” a més a més de “promoure una transició energètica inclusiva des del punt de vista social a través d’accions  adreçades a reduir la pobresa energètica i promoure un parc d’habitatge públic assequible i eficient des del punt de vista energètic i fomentar l’ús de les energies renovables entre la ciutadania”.

Propostes més destacades:

Instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments municipals. Per a l’autoconsum del mateix equipament o autoconsum compartit amb equipaments propers i/o veïns del municipi.

Promoure instal·lacions fotovoltaiques en la ciutadania, el sector privat empresarial, i explorar projectes d’inversions publicoprivades. Per exemple, impulsar el projecte d’instal·lació d’una fotolinera a la ciutat.

Realització d’auditories energètiques  i intervencions (arranjaments) per a la millora de l’eficiència energètica a les llars que pateixen pobresa energètica

Promoció d’habitatge en règim de lloguer assequible eficient energèticament.

Mollet presenta tres projectes pressupostats en 15 milions d’euros als fons europeus Next Generation UE
comentaris