27.02.2021 |
clicama

Mollet congela les retribucions dels regidors municipals

2-ajuntament-2
Mollet congela les retribucions dels regidors municipals

Aquest dilluns va tenir lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en la qual es va sotmetre a votació el règim de dedicacions, les retribucions del govern de la ciutat, les retribucions dels regidors i regidores de l’oposició i les assignacions als grups municipals.

El Ple municipal va aprovar la congelació de les retribucions als regidors i regidores de la corporació. Les retribucions de l’equip de govern aprovades són les mateixes que les fixades l’any 2007 i que després van patir una rebaixa l’any 2012, i s’han mantingut congelades des de llavors. Pel que fa al sou de l’alcalde, a més de la rebaixa del 2012, es va tornar a reduir a l’inici del mandat 2015-2019 i, per tant, és un 10% inferior de què es va aprovar el 2007. Això implica que l’alcalde, Josep Monràs rebrà unes retribucions brutes anuals de 58.980 euros. La primera tinent d’alcalde, Mireia Dionisio, rebrà per la seva banda 50.730 euros. Al marge de Monràs i Dionisio tres regidors del govern tindran dedicació exclusiva (Mercè Pérez, Ana Maria Diaz i Raúl Broto) i unes retribucions que es van fixar en 43.750 euros bruts anuals. Els altres cinc regidors del govern (Juanjo Baños, Encarna Ortiz, Francisco Paradas, Juan Ignacio Torrecilla i Maria José Muñoz) tindran dedicacions parcials i una retribució de 17.100 euros.

El Ple també va aprovar les aportacions als grups municipals i la incorporació d’un regidor a dedicació exclusiva per grup municipal que rep 43.750 euros. El grup d’Ara Mollet ERC MES va decidir que sigui Oriol López, mentre que el grup de Mollet en Comú va optar per Marina Escribano. Els grups de Ciutadans i Podem van decidir repartir aquesta dedicació exclusiva en dos de parcials, una per cada regidor. El regidor Joan Daví, de Junts per Mollet, per la seva banda, rebrà les retribucions corresponents a una dedicació parcial (17.100 euros).

El ple també va aprovar que cada grup municipal rebi pel seu funcionament 3000 euros al mes a més d’una quantitat que es va fixar en 350 euros per regidor i grup.

D’altra banda, no es contempla cap import en concepte d’indemnització per assistències.

Les retribucions van ser aprovades amb el vot favorable del grup socialista i Podem i l’abstenció de la resta de grups. Oriol López va demanar un canvi en les retribucions i va demanar que es retribuís als regidors amb dietes i que es rebaixés la quantitat destinada als grups. Va justificar la seva abstenció “perquè ens sentim poc escoltats”.

A la sessió de Ple també es van crear 4 comissions de seguiment i participació temàtiques com a espais de diàleg entre les diferents formes polítiques amb representació al consistori. Així les comissions creades són:

• Comissió de seguiment de Benestar, Drets Socials i Habitatge
• Comissió de seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
• Comissió de seguiment de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert
• Comissió de seguiment d'empreses municipals i ens supramunicipals
Aquestes comissions tindran com a funció debatre i/o consensuar, si s’escau, propostes que ajuden a millorar els serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania.

Al darrer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió extraordinària, el Ple també va aprovar la designació de representants als diferents organismes i entitats dels quals l’Ajuntament forma part. En aquest punt Oriol López va mostrar-se crític amb la possible pujada de càrrecs. Monràs li va replicar que els càrrecs eventuals no pujaven sinó que baixaven, en passar de 8 a 7, tot i que per un canvi legal es veien obligats a incloure provisionalment en aquestes categories a la responsable del Museu Abelló i al responsable de Mercats.

Mollet congela les retribucions dels regidors municipals
comentaris