10.07.2020 |
clicama

Mollet en Comú vol que a la ciutat es limiti la proliferació de locals de jocs i apostes

Mollet en Comú vol que a la ciutat es limiti la proliferació de locals de jocs i apostes

El Grup Municipal de Mollet en Comú ha presentat al ple d’aquest mes una moció per instar a la limitació de la proliferació dels locals de jocs i apostes amb la finalitat de lluitar contra la ludopatia. A la moció, entre diverses peticions a les administracions de l’Estat i de la Generalitat, també es formulen una sèrie de peticions al govern de Mollet.


Entre elles s’insta al govern local a estudiar introduir, en l’elaboració del POUM – ara mateix en tràmit- limitacions urbanístiques a la implantació de locals d'apostes als voltants d'espais freqüentats per la infància, l'adolescència i la joventut, com els centres educatius, culturals, esportius o juvenils.


També es demana al govern local que elabori una campanya de sensibilització específica que doti d’eines a la població per a la prevenció de l’addicció al joc i que promocioni activitats informatives als centres escolars per aprofundir en l'ús que fan els i les joves dels jocs en línia i d’apostes.


Un altre compromís que es vol que assumeixi el govern local és introduir en els contractes i les convocatòries de subvencions anuals clàusules específiques perquè les entitats i les empreses que hi participin disposin de plans o mesures per combatre les addicions.


També es vol que es limiti l’accés i la connexió a les pàgines de joc en línia des de totes les dependències municipals i que es formi a la Policia Local en aquesta matèria, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc.


Finalment es demana que s’estudiï la implantació d’una taxa específica pels establiments que instal·lin pantalles o un altre tipus de dispositius per desenvolupar la seva activitat empresarial amb front directe a la via pública.

Mollet en Comú vol que a la ciutat es limiti la proliferació de locals de jocs i apostes
comentaris