25.02.2021 |
clicama

 Lluís Martínez Camps: "He mantingut un perfil baix, que potser no sempre ha estat prou ben entès"

 Lluís Martínez Camps: "He mantingut un perfil baix, que potser no sempre ha estat prou ben entès"

Lluís Martínez Camps deixa de ser el síndic personer de Mollet del Vallès després de cinc anys de feina incansable i profitosa. Aquest dilluns, per concloure el seu mandat va presentar en un ple telemàtic l’informe de la seva gestió durant el 2020 i va fer un balanç dels anys del seu mandat.

Lluís Martínez Camps, va explicar que des del primer moment, quan va ser elegit l'octubre de 2015, “em vaig posar a treballar al servei de la ciutat amb honestedat i amb actitud constructiva i dialogant, evitant balls de bastons innecessaris i procurant sempre que el “síndic bomber” estigués per damunt del “síndic piròman”, tot mantenint un perfil baix, que potser no sempre ha estat prou ben entès”.

Martínez Camps va indicar, com a part positiva del seu mandat que ara finalitza, que ha treballat sempre amb "independència i objectivitat i aplicant el principi d'equitat", que creia que marxava havent millorat el coneixement de la Sindicatura a la ciutat i se sentia satisfet per haver construït per a futurs síndics una infraestructura amb elements com la Carta de Serveis o el Codi Ètic. Com a elements negatius, el síndic es va lamentar "no haver sabut arribar més enllà", el que en algunes ocasions "no haver sabut complir les expectatives raonables" i el no haver obtingut un temps de resposta més àgil per part de l’Ajuntament.

Martínez Camps va fer nombrosos agraïments, entre ells a l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, especialment pel suport que ha donat al Fòrum de síndics i síndiques de Catalunya, ens del que ha estat dos anys president. I ha agraït “a tothom, a tots els grups municipals, aquests cinc anys fantàstics, però és important que el seu relleu es faci amb naturalitat i que no s’encalli. Donaré el testimoni a qui vostès em diguin”.

Per la seva banda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, s’ha referit al síndic dient que, tot i les dificultats que ha comportat la Covid-19, “deixes empremta, com els altres dos síndics, per la qual cosa ens hem de sentir més que orgullosos”. Monràs ha assegurat que “el relleu es produirà de forma natural i, com Martínez Camps, nosaltres també treballem incansablement per l’excel·lència per poder donar el millor servei als molletans i molletanes”.

Tots els portaveus dels grups municipals van agrair la feina i la dedicació del síndic personer durant els cinc anys de mandat.

2020, un any especial

Amb relació al seu informe el síndic va manifestar que l’informe 2020 era molt especial per l’impacte de la Covid-19 sobre totes les activitats, ja que l’ha obligat a tenir l’oficina tancada sis mesos. Tot i això, va comentar que havien posat els mitjans perquè l’atenció als ciutadans no parés ni un dia i això s’ha traduït en la recepció de 40 queixes i reclamacions i 80 consultes i assessoraments a la ciutadania. També s’han fet 105 activitats de caràcter divers. Es tracta d’una xifra inferior a altres anys.

Per àrees municipals, les queixes més nombroses (11) van ser les relacionades amb l’àmbit de l’Administració General, seguides de les relatives a Territori (10) i Serveis a les Persones (8). Per barris, els que van registrar més queixes van ser els del Centre (9), Estació de França (8) i Col·legis Nous (6).

La pandèmia va afectar directament les activitats complementàries del síndic personer, com ara el programa escolar (aturat des de mitjans de març), l’organització de jornades sobre drets humans (suspeses) o la participació en altres esdeveniments (molt limitades).


Balanç dels cinc anys de mandat

En els cinc anys de mandat, la sindicatura ha gestionat 241 queixes, ha atès 420 consultes i ha desenvolupat 810 activitats. En total, quasi 1.500 intervencions en diferents àmbits.

Política de recomanacions: ha permès identificar aspectes a millorar en el funcionament de l’administració municipal.

Difusió dels drets humans de proximitat i els valors de la convivència ciutadana a través de: les Jornades del síndic (8), el programa El síndic a l’escola (amb quasi 2.000 nens i nenes), els articles mensuals als 4 cantons o la presència en altres mitjans de comunicació.

Fòrum de síndics i síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya: aportacions diverses  dins el Fòrum SD, primer des de la presidència (2017-2018) i, després, com a president (2018-20).

 Lluís Martínez Camps: "He mantingut un perfil baix, que potser no sempre ha estat prou ben entès"
comentaris