08.08.2020 |
clicama

L’Ajuntament de Mollet, sindicats i el món empresarial consensuen iniciar un Pla formatiu adreçat a la formació professional

L’Ajuntament de Mollet, sindicats i el món empresarial consensuen iniciar un Pla formatiu adreçat a la formació professional

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, UGT, CCOO i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès han consensuat iniciar els treballs per elaborar un Pla formatiu per impulsar la formació professional i la inserció laboral. Aquest dilluns, l’Ajuntament i els agents econòmics i socials s’han tornat a reunir en el marc del Consell Econòmic i Social que es va crear al maig passat.

La finalitat d’aquest pla és disposar d’un full de ruta que estableixi el camí a seguir en l’àmbit de les polítiques de formació professional basat en l’anàlisi de les necessitats del teixit empresarial, en establir el perfil de qualificació de la població i orientar l’oferta laboral actual per ajudar a la generació d’ocupació. Tot plegat adreçat a donar resposta a les necessitats d’incorporació de personal els propers anys amb l’encaix entre l’oferta formativa i el mercat laboral.

El Pla, que treballarà tot el sistema de formació professionalitzadora com són la Formació Ocupacional, la Formació Continua i la Formació Professional reglada, està impulsat des de Mollet però va més enllà del propi municipi incorporant també les necessitats i la realitat territorial del Baix Vallès.

L’objectiu d’aquest Consell Econòmic i Social és treballar perquè  Mollet, a través de la cooperació i la col·laboració dels diferents agents socials, pugui abordar els reptes econòmics, socials i medi ambientals, i adaptar-se amb èxit al procés de transformació industrial. És per això que en la reunió que ha tingut lloc avui també s’ha treballat d’altres temàtiques que afecten al desenvolupament econòmic i l’ocupació de la ciutat, com és la redacció del nou planejament urbanístic, les actuacions de millora que es duran a terme i recull el Pla de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) i els criteris per a la confecció del pressupost municipal 2020.

Per tal de donar seguiment a les actuacions que ha de dur a terme el Consell s’ha acordat crear dos grups de treball: un relatiu al seguiment del mateix Pla formatiu i un altre centrat en les estratègies i els recursos necessaris per impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat i del Baix Vallès.

L’Ajuntament de Mollet, sindicats i el món empresarial consensuen iniciar un Pla formatiu adreçat a la formació professional
comentaris