27.02.2021 |

Ja es coneix el cartipàs municipal de Parets

L'Alcalde, Jordi Seguer, s'encarrega de la regidoria d'Esport, Seguretat ciutadana i Via pública i Serveis urbans

Casandra García és la primera Tinent d'Alcalde, Regidora de Comunicació, Educació i Salut

Ja es coneix el cartipàs municipal de Parets

L'Alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha signat el decret que estableix les delegacions en àmbits territorials i en les diferents àrees i serveis de l'estructura funcional de l'Ajuntament. Per tant, ja es coneix el nom dels regidors i regidores responsables de les regidories de Parets. L'Ajuntament de Parets ha establert la nova organització política i executiva del consistori mitjançant decret d'Alcaldia. D'aquestes resolucions se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió d'aquesta legislatura.

Casandra García Rodríguez, de Sumem Esquerres a Parets, és la primera Tinent d'Alcalde i ostenta els càrrecs de Regidora de Comunicació, d'Educació i de Salut.

Montserrat Folguera Sans (ARA Parets ERC) és la Regidora delegada d'Ocupació, Relacions Institucionals, Joventut, Mobilitat i Habitatge.

Kènia Domènech Àlvarez (ARA Parets ERC) ocupa la regidoria de Cultura, Feminisme – LGTBI i Transversalitats.

Enrique Villegas Álvarez-Lozano (ARA Parets ERC) és el Regidor d'Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Empresa, i Serveis Generals.

Montserrat Lara Lara (ARA Parets ERC): és la responsable de la regidoria de Comerç i Gent Gran.

Rosa Martí Conill (Sumem Esquerres Parets) s'encarrega de la regidoria d'Urbanisme, Mediambient i Benestar Animal.

Lluís Moreno García (Sumem Esquerres Parets) ha estat nomenat com a Regidor de Drets Socials, Cooperació, Participació i Innovació.

I Neus Jordà Fernández (Parets per la República): És Regidora i coordinadora de Barris i de Patrimoni Cultural, Transparència, Consum, Arxiu i Turisme.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està conformada per Casandra García, Enrique Villegas, Neus Jordà, Lluís Moreno i Montserrat Folguera.

Tinences d’alcaldia:

1a Tinent d’Alcalde: Casandra Garcia Rodríguez.

2n Tinent d’Alcalde: Enrique Villegas Alvarez-Lozano.

3a Tinent d’Alcalde: Neus Jordà Fernández.

4a Tinent d’Alcalde: Lluís Moreno Garcia.

5a Tinent d’Alcalde: Montserrat Folguera Sans.

Ja es coneix el cartipàs municipal de Parets
comentaris