01.06.2020 |
clicama

El Govern aprova els pressupostos de 2020 amb el vot favorable de JxM i l’abstenció de Ciutadans

El Govern aprova els pressupostos de 2020 amb el vot favorable de JxM i l’abstenció de Ciutadans

El ple de dilluns de la setmana pasada va aprovar el pressupost general de 2020 que ascendeix a 65 milions d’euros. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups del govern, PSC, i Podem Mollet i també el de l’oposició, Junts per Mollet, l’abstenció de Ciutadans i els vots contraris d’Ara Mollet – ERC – MES i Mollet en Comú.


Junts per Mollet, que fa uns dies va presentar un llistat de 25 propostes, que volien negociar incorporar al pressupost va explicar que aquestes han sigut gairebé totes acceptades. Entre elles la que consideraven indiscutible: la implantació d'una comptabilitat analítica i la reorganització de l’àrea econòmica de l’Ajuntament que permetrà conèixer la realitat de la situació econòmica de l’Ajuntament.


Ciutadans, qui també va explicar que s’havien incorporat, les seves 15 propostes presentades, va justificar la seva abstenció per “donar un vot de confiança” tot i mantenir discrepàncies amb el model del Govern.


Tant Ara Mollet com Mollet en Comú van coincidir amb aquests grups en el fet que algunes de les seves 150 propostes havien estat acceptades, tot i això van votar negativament els pressupostos. Marina Escribano va dir que el seu era un “Un no amable, un no des de la política”. La raó és que pensen que al govern li falta “compromís i concreció. Incorporar partides concretes, establir una comissió que en fes el seguiment. Però sense cap compromís, no és possible”.


Oriol López, d’Ara Mollet, va reconèixer “un diàleg sincer” amb el govern, tot i això van dir que els pressupostos tenien segons el seu parer moltes mancances. “Aquests no són els pressupostos que es mereix Mollet”, va afirmar.


Per a l’alcalde Josep Monràs, “aquests són uns pressupostos amb un clar perfil social que aposten de forma clara i decidida per consolidar Mollet com una de les ciutats de l’Estat amb més inversió social destinada a lluitar contra les desigualtats”. En aquest sentit, s’han incrementat un 24,08% els ajuts a famílies amb dificultats i el pressupost i les ordenances incorporen més de 150 bonificacions i línies d’ajuts destinant més de 3 milions d’euros aquest 2020. També són uns pressupostos que volen contribuir al fet que les persones amb menys recursos puguin accedir a l’habitatge i per això es doblen els recursos destinats a promoure directament o indirectament l’habitatge de protecció oficial i de lloguer.


El reforç de les accions adreçades a fer front a l’emergència climàtica també tenen un paper prioritari en el pressupost 2020 i per aquest motiu, la primera tinent d’alcalde i regidora d’Economia, Mireia Dionisio, ha anunciat que “s’han previst recursos per, entre altres accions, dur a terme la declaració de Mollet ciutat 30km/h, l’elaboració d’un pla de substitució progressiu de la flota de vehicles municipals per vehicles sostenibles, un pla d’auditories energètiques dels edificis municipals per a millores d’eficiència energètiques i la creació l’Oficina Municipal de l’Energia”.

En l’àmbit de la promoció econòmica, el pressupost 2020 contempla partides per treballar per a la generació d’activitat econòmica socialment responsable, mediambientalment compromesa, i atenta als reptes de la innovació tecnològica i les noves oportunitats de treball. Així s’han consignat recursos per al desplegament del Pla de Revitalització Comercial, la redacció del Pla Municipal de Turisme, l’impuls de programes de foment de l’economia social i la consolidació del Mollet Hub com a espai d’innovació social i econòmica de la ciutat.

En aquest pressupost 2020 s’ha previst destinar recursos per al desplegament dels plans aprovats de l'àmbit de Joventut, Residus, Inclusió Social, lluita contra la violència sexista, així com l’inici d’altres com, per exemple, el Pla local de la Infància i el nou Pla de Mobilitat que ens permeti, entre altres objectius, avançar cap a un Mollet 100% accessible.

L’espai públic és un element de convivència i cohesió social per això durant l’any 2020 s’ha previst l’elaboració d’una carta de serveis als barris com a eina per determinar, junt amb els veïns i veïnes, la seva transformació urbana i comunitària. A la vegada també s’han incrementat un 17,6% els recursos destinats al Pla local de civisme.
En l’apartat d’inversions es destinen 1,6 M d’euros per a millores en l’espai públic i equipaments escolars, esportius i culturals, adaptació de voreres i passos de vianants, instal·lació progressiva de punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat i de punts de connexió wifi a l’espai públic i la renovació de jocs als parcs infantils, entre d’altres.

El Govern aprova els pressupostos de 2020 amb el vot favorable de JxM i l’abstenció de Ciutadans
comentaris