10.08.2020 |
clicama

La FSM reivindica a la conselleria la millora dels espais d’urgències i més finançament

La FSM reivindica a la conselleria la millora dels espais d’urgències i més finançament

Aquest passat dimarts 28 d’abril de 2020 el Patronat de la Fundació Sanitària de Mollet es va reunir en sessió ordinària via telemàtica. El Patronat, presidit per Andreu Llargués, ha concentrat la sessió ordinària en el seguiment del Pla d’acció Covid-19 de la institució. La Fundacio Sanitaria Mollet (FSM) ha manifestat en un comunicat que lamenta profundament i se solidaritza amb totes aquelles famílies que han sofert la pèrdua d’alguna persona estimada al llarg d’aquesta crisi i ha reconegut el valor, compromís i vocació de tots els professionals sense excepció.

També s’ha reconegut la dedicació i encert de l’equip directiu de la institució, per haver estat “capaç d’adaptar els dispositius per donar resposta responsable a la fase d’atac de la COVID a les àrees més crítiques de l’hospital d’aguts, com urgències i UCI, i del mateix hospital sociosanitari en moments de màxima activitat de la pandèmia”.
La FSM també ha valorat “la diligència i rigor amb la qual s’han seguit totes les recomanacions epidemiològiques i de salut pública de les administracions en l’atenció social i sanitària a les residències que gestiona la Fundació, garantint professionals, material i equips de protecció des de la mateixa institució” i ha agraït les nombroses manifestacions de col·laboració, donacions, aportacions de materials protectors, voluntariat...


Tot i això manifesten que seguiran reivindicant a quina conselleria correspongui, i especialment quan s’han aprovat pressupostos nous, “una resposta als compromisos adquirits amb la nostra institució per a resoldre aspectes que venim demostrant del tot necessaris i injustament resolts com el del finançament institucional i el de l’habilitació dels espais del servei d’urgències del nostre hospital, que tan bona resposta ha estat capaç de donar a la pandèmia de la Covid-19”.

La FSM reivindica a la conselleria la millora dels espais d’urgències i més finançament
comentaris