25.10.2020 |
clicama

Canviem Mollet demana avaluar l'efectivitat del Consell de Ciutat

El grup municipal també demana que aquest òrgan faci el seguiment de l'execució del pressupost.
Canviem Mollet demana avaluar l'efectivitat del Consell de Ciutat

Canviem Mollet presenta una moció per demanar que s'avaluï la tasca que realitza eL Consell de Ciutat. Concretament es demana estudiar el grau de participació, el compliment de l'objecte i de les funcions fixades al Reglament de Participació Ciutadana i al Reglament del Consell de Ciutat, el grau de coneixement i la repercussió que té en la ciutadania.

 


Després d'analitzar-lo, creu que cal "establir mesures i canvis necessaris per tal que esdevingui un espai de participació real i estable de tots els sectors de la ciutat". A més, també demana "que sigui l'òrgan que faci el seguiment de l'execució del pressupost, tot fent públic i accessible aquest treball de seguiment".

 


El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d'informe i de proposta, on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat. Les seves funcions principals són debatre els plans d'actuació generals i emetre informes en matèria de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.

Canviem Mollet demana avaluar l'efectivitat del Consell de Ciutat
comentaris