15.07.2020 |

Les activitats de Can Jornet podran continuar gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'INCASÒL

Can Jornet
Can Jornet
Les activitats de Can Jornet podran continuar gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'INCASÒL

El nou executiu local va celebrar, el 20 de juny, la primera Junta de Govern d’aquest mandat. De l’ordre del dia en destaca l’aprovació del contracte de cessió temporal d’ús de la finca de Can Jornet, entre l’INCASÒL i l’Ajuntament de Parets, per un termini de deu anys. L’espai podrà continuar oferint els serveis d’ús municipal que fins ara tenia assignats, especialment aquells destinats a les activitats de lleure i de medi ambient. La signatura d’aquest conveni ha aportat estabilitat a aquelles entitats que utilitzaven l’espai per a les seves activitats de l’Escola de la Natura i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, així com la continuïtat dels Horts Socials. La signatura del conveni preveu la cessió de més espai pel que fa al terreny, fet que dóna la possibilitat d’ampliar les activitats existents o de crear nous projectes relacionats amb el Medi Ambient o el lleure.

Les activitats de Can Jornet podran continuar gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'INCASÒL
comentaris