26.10.2020 |

Parets dóna una ajuda de 100 euros per reduir l'impost de Béns Immobles 2019

281 paretans hi han sol·licitat l'ajut, que els faria rebaixar el rebut de l'IBI

Ajuntament de Parets
Ajuntament de Parets
Parets dóna una ajuda de 100 euros per reduir l'impost de Béns Immobles 2019

L’ajut social de 100 euros per al pagament de l'IBI, té la finalitat d’ajudar a persones vulnerables o amb escassa capacitat econòmica a fer front al pagament d’aquest impost. No està destinat només a col·lectius específics, sinó que és universal, i en pot ser beneficiari qualsevol ciutadà empadronat a Parets del Vallès que hagi complert els requisits que es demanaven a l’hora de fer la sol·licitud.

En aquests moments l'Oficina d'Atenció Ciutadana està en procés de valoració de compliment de requisits. Recordar que com es va comprometre l'equip de govern paretà a les darreres Ordenances Fiscals, el mes d’octubre, es reduirà l’IBI per als paretans i les paretanes un 10% al llarg de tota la legislatura i, per aquest 2020, els veïns i veïnes pagaran durant el mes de maig un 2,5% menys d'IBI urbà.

Durant l'exercici 2018 es van resoldre favorablement 164 peticions i es van destinar 16.400 euros. D'altra banda, a 207 jubilats de Parets se'ls ha vist bonificat l'impost de la recollida orgànica durant el darrer any. L'ajut per pagar l'impost de la recollida orgànica es pot sol·licitar durant tot l'any.

Parets dóna una ajuda de 100 euros per reduir l'impost de Béns Immobles 2019
comentaris