18.12.2018 |
clicama

Mollet del Vallès genera atracció comercial

Segons l'estudi Eixos.cat Mollet és una ciutat que atrau comercialment per anar a comprar.
Mollet del Vallès genera atracció comercial

El comerç de la nostra ciutat resisteix a la crisi econòmica i es consolida com a pol comercial del Baix Vallès, segons l'observatori Eixos.cat, que segueix l'evolució comercial del municipi des de l'any 2010. L’estudi mostra que Mollet del Vallès es situa per sobre de la majoria de les ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona en  quan a atracció comercial per ciutadans d’altres municipis i, així, es consolida com un important pol comercial a la zona.

L'índex d'Atracció Comercial mesura el pes dels comerços d'equipaments per a la llar i la persona respecte al total de locals amb ús comercial. Aquesta tipologia de comerç, a diferència del comerç quotidià, és el que justifica el desplaçament des d'altres municipis a la recerca de varietat i establiments de referència i, a més, permet dinamitzar altres sectors comercials com la restauració o l'oci.

Des de l’any 2010 fins l’any 2013, s’han creat 80 negocis més a la ciutat, tot i que el nombre de locals buits també ha crescut, passant de 434 a 690. Segons explica l'Ajuntament l'increment d'establiments ocupats i disponibles es deu, entre d'altres factors, a la subdivisió dels locals comercials en locals més petits per adequar-se a una demanda més flexible a més del tancament d'algunes operacions immobiliàries per facilitar l'accés a nous negocis.

D’altra banda, cal subratllar la resiliència del teixit comercial de Mollet, que s’ha adaptat a la crisi apostant per aquells sectors amb més possibilitats de futur. En aquest sentit, destaca el comerç quotidià alimentari, que ha passat de 216 establiments a 235, en bona part gràcies al bon comportament de les fruiteries o les petites botigues de queviures. Així mateix, altres sectors més afectats per la crisi –com l’equipament per a la llar, l’equipament per a la persona o la cultura i el lleure- han pogut resistir gràcies a l’especialització en sectors concrets, com els articles per a infants (de 20 a 26), els articles esportius (de 13 a 17), els electrodomèstics (de 9 a 14) o els gimnasos (de 5 a 9).

Comentarios