Jueves. 18.01.2018 |
El tiempo
Jueves. 18.01.2018
El tiempo
Diari digital de Mollet i el Baix Vallès
clicama

Acord per millorar de forma important els sous dels treballadors de la neteja de l'Hospital de Mollet

Als treballadors se'ls aplicarà el conveni de la neteja de Catalunya i rebran uns 5.100 euros més anuals

Acord per millorar de forma important els sous dels treballadors de la neteja de l'Hospital de Mollet


Aquest dimecres UGT del Vallès Oriental i OHL Servicios-Ingesan, empresa concessionària de la contracta de neteja del Sociosanitari de Mollet, han arribat a un acord al Tribunal Laboral de Catalunya per tal que l'empresa apliqui als treballadors i les treballadores de la neteja de l'Hospital Sociosanitari de Mollet el Conveni Col·lectiu de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya.


Fins al moment OHL Servicios-Ingesan estava aplicant als treballadors i les treballadores d'aquest servei el Conveni Marc Estatal de Serveis d'Atenció a les Persones Dependents, amb condicions laborals i salarials clarament per sota del Conveni Català de Neteja. La UGT del Vallès Oriental va presentar una demanda de conflicte col·lectiu per exigir l'aplicació del Conveni Col·lectiu de Neteja, que ha de ser el de referència per a aquests treballadors i treballadores.


L'aplicació del Conveni de Neteja tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2018 i a efectes salarials suposarà per als treballadors i les treballadores passar de cobrar 11.869,48 euros bruts anuals a percebre 17.032,65 euros bruts anuals, un increment de més de 5.100 euros anuals.
Per la seva banda, la Fundació Privada de l'Hospital de Mollet accepta l'acord entre la UGT i l'empresa i es compromet a respectar-lo en el moment de publicar els futurs plecs de condicions o de subscriure noves pròrrogues de l'actual contracte per a la neteja del centre.
UGT en una nota de premsa es felicita per aquest acord al TLC, "pel qual una empresa multiservei com OHL Servicios-Ingesan haurà d'aplicar el conveni col·lectiu de referència del sector i respectar els drets laborals i salarials dels seus treballadors".

Comentarios