20.09.2019 |
clicama

L'Institut Gallecs oferirà un cicle d'atenció a la dependència per a les persones que vulguin acreditar la seva experiència en aquest àmbit

Entre el 12 i el 30 de setembre s'obrirà la preinscripció

L'Institut Gallecs oferirà un cicle d'atenció a la dependència per a les persones que vulguin acreditar la seva experiència en aquest àmbit

Les persones amb competència professional en el sector de la dependència i la teleassistència podran formar-se el curs vinent 2018-2019 per a posteriorment superar els mòduls del cicle de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Aquesta formació complementària s'impartirà en la modalitat a distància a través de l'Institut Obert de Catalunya, mentre que la tutoria presencial es durà a terme a tres instituts de tot Catalunya, entre ells l'Institut Gallecs de Mollet del Vallès.

Aquesta formació complementària es destina a professionals d'aquest àmbit que vulguin acreditar la seva experiència a través de l'avaluació i acreditació de competències.

En total s'oferiran 60 places del cicle d'Atenció a Persones en Situació de Dependència, i que es podran sol·licitar en el procés de preinscripció entre el 12 i el 30 de setembre. Poden presentar-se les persones que hagin passat en anys anteriors per processos d'acreditació de competències d'aquest àmbit i tingui acreditada alguna qualificació professional de l'àmbit de dependència -atenció en domicili, en institucions socials i teleassistència-. De fet, un total de 10.462 persones han acreditat alguna unitat de competència de l'àmbit de la dependència en convocatòries anteriors.

L'objectiu és facilitar a les persones poder accedir a la formació per qualificar-se i acreditar-ne l'expertesa, amb l'objectiu d'obtenir el títol corresponent, i capitalitzar així la seva experiència en el sector de la dependència.

Els mòduls professionals del títol són els següents:

- Organització de l'Atenció a les Persones en Situació de Dependència
- Atenció Sanitària
- Atenció Higiènica
- Atenció i Suport Psicosocial
- Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència
- Teleassistència
- Suport Domiciliari
- Suport en la Comunicació
- Destreses Socials
- Primers Auxilis
- Formació i Orientació Laboral
- Empresa i Iniciativa Emprenedora
- Anglès Tècnic
- Síntesi
- Formació en Centres de Treball

Comentarios