13.07.2020 |
clicama

Els consells comarcals esdevindran el principal ens de gestió mancomunada dels serveis locals

En la sessió del Consell d’Alcaldes celebrada ahir a Parets del Vallès, el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, va presentar la proposta de llei de governs locals en que treballa el Govern de la Generalitat, “una llei que pretén ser la norma bàsica del règim local a Catalunya, i desenvolupar l’Estatut en matèria de règim local”.
Els consells comarcals esdevindran el principal ens de gestió mancomunada dels serveis locals

Joan Cañada va explicar als 40 alcaldes i alcaldesses assistents que la nova llei es planteja com objectius determinar i clarificar les funcions de cada nivell de govern, assegurar la sostenibilitat financera i l’eficiència en la prestació dels serveis i simplificar les estructures administratives. Tot això, per assegurar que tots els ciutadans reben serveis amb uns estàndards de qualitat. Els canvis que planteja afecten als municipis, a les entitats metropolitanes descentralitzades, a les comarques i a les diputacions, així com als representants locals.

Sobre els canvis que afecten a les comarques va dir que “es transformen en el principal ens de gestió mancomunada dels serveis locals, esdevenint una potent eina tècnica i rebaixant el seu paper institucional”. També va mencionarl altres aspectes com la desaparició dels consellers comarcals com a càrrecs de representació política i que serà el Consell d’alcaldes el principal òrgan de govern de les comarques.

En relació als municipis, Cañada va assenyalar que “s’establiran uns estàndards mínims de qualitat en la prestació de serveis, d’acord amb les entitats municipalistes, i amb respecte al principi de diferenciació” per afegir que “recaurà preferentment en la comarca la prestació dels serveis mínims obligatoris que no assoleixin aquest estàndard de qualitat”.

En finalitzar la sessió, el president del Consell Comarcal, José Orive va agraïr les explicacions del senyor Cañada i la seva disposició a atendre les moltes propostes i reflexions que els alcaldes li van traslladar.

Sobre l’exposició i els principals canvis plantejats, Orive va dir que “comparteixo la necessitat de reorganitzar i reflexionar sobre el món local, una reflexió que crec ha de partir de la base de que els ens locals són els millors preparats per oferir serveis de proximitat”. Orive, després de dir que cal esperar a veure el document final que es presenti va insistir en que “s’ha de donar veu al món local en la construcció definitiva de la proposta, i el més important és garantir els servies de qualitat als ciutadans i no només l’estalvi econòmic”.

En el Consell d’Alcaldes també es va tractar sobre la proposta de reforma del món local presentada al Consell de Ministres el passat 15 de febrer. Tots els alcaldes i alcaldesses assistents van aprovar el contingut de la moció que rebutja l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.

Els consells comarcals esdevindran el principal ens de gestió mancomunada dels serveis locals
comentaris