22.08.2019 |
clicama

Labor Estudio Legal, assessorament legal per treballadors

Rambla Fiveller, núm. 3, 1º.3ª. Tel. 93 570 58 10

Labor Estudio Legal, assessorament legal per treballadors

Labor Estudio Legal és un despatx especialitzat en Dret del Treball i Seguretat Social. Va iniciar l'activitat l'any 1980 l'advocat Abilio Calvo.
La filosofia del despatx és defensar exclusivament als treballadors tant en assumptes col·lectius (negociació de convenis, acomiadaments col·lectius, conflictes col·lectius, etc.), com individuals (acomiadaments disciplinaris, sancions, modificació de condicions, reclamacions de quantitat, reclamació de categoria, etc.).
En matèria de Seguretat Social porta tot tipus d'assumptes relacionats amb prestacions com indemnitzacions derivades d'accident de treball o malalties professionals.
Actua davant els jutjats socials de tota la província de Barcelona, així com de la resta de Catalunya.
Assessora col·lectius de treballadors mitjançant quotes periòdiques per afiliats.
Recentment ha traslladat la seva ubicació de l'Av. Jaume I, núm. 11 a Rambla Fiveller, núm. 3, 1°.3a, a Mollet del Vallès.

Comentarios